PREDNÁŠKY / WEBINÁRE 2024

Prednášky a webináre sú  otvárané podľa aktuálnej ponuky  – fb : MODRÁ SKRINKA a iné prednášky …, prípadne po osobnej dohode.

 • Bazálna stimulácia :

čo je bazálna stimulácia, pre koho je vhodná, polohovanie podľa bazálnej stimulácie

 

 • Dekubitus / Preležanina – prevencia :

čo je dekubitus, prevencia, polohovanie na predchádzanie vzniku preležanín

 

 • Diabetes mellitus / Cukrovka / syndróm diabetickej nohy :

čo je DM I. / DM II. , riziká, prevencia, 1. pomoc v akútnych situáciách , čo je diabetická noha

 • Ergonómia a kinestetika  :

čo znamenajú tieto pojmy a ako sú dôležité v práci opatrovateľky / opatrovateľa

 • Rizika pádu seniora – prevencia:

Vysvetlenie rizík, holistické vnímanie pádov, predchádzanie – prevencia pádov

 • Hygiena ako prevencia / vírusy a baktérie:

Ako si správne umývať, či dezinfikovať ruky, čo je nachladenie, vírusová, či bakteriálna infekcia

 • Imobilita a inaktivita / Imobilizačný syndróm :

Aké oblasti života postihuje čiastočná, či úplná imobilita. Aký je vlastne imobilný človek ?

 • Komunikácia / asertivita / komunikácia pri opatrovaní :

Základné rozdelenie a pravidlá komunikácie, čo je verbálna a neverbálna komunikácia

Táto prednáška je úvod k prednáške komunikácia s klientom s demenciou Azheimerového typu

 • Komunikácia / Validácia / Agresivita :

Komunikácia s klientom s demenciou Azheimerového typu, čo je  Validácia, pravidlá deeskalácie.

 • Príjem potravy a vylučovanie   :

Príprava stravy, pomoc podávaní, na čo si dávať pozor

Pomoc pri vylučovaní, PEG sonda, Močový katéter, kolostómia

  

 • Podávanie liekov opatrovateľkou :

Podávanie liekov, kedy, aké, na čo si dávať pozor, čo hovorí zákon, Blister

 • Opatrovanie v domácnosti :

Starostlivosť o klienta, nie len v domácom prostredí. Podmienky, mobilizácia, hygiena.

Táto prednáška je vhodná aj pre opatrovateľky a opatrovateľov v zariadeniach – je to komplexná prednáška ohľadom starostlivosti o čiastočne mobilného klienta. Pomocou videí sú demonštrované jednotlivé činnosti , vrátane polohovania, hygieny, umývanie hlavy na lôžku, výmeny posteľnej bielizne, prezliekanie klienta, výmena inkontinenčného materiálu, manipulácia s invalidným vozíkom, polohovateľnou posteľou, základná prvá pomoc, cvičenia s klientom, atď..

 • Dokumentácia v domácnosti – MODRÁ SKRINKA :

Komplexná dokumentácia v domácom prostredí. Prednáška vhodná hlavne pre neformálne opatrovateľky – no nie len pre nich. Zaujme aj terénne opatrovateľky či koordinátorky.

Modrá skrinka je projekt vhodný do každej domácnosti.

 • Nedobrovoľná starostlivosť – ľudské práva a obmedzovanie osobnej slobody

Téma s ktorou sa denne stretávame. Zákon a etická dilemma

 

 • Spôsob prednášok / webinárov a cena :

Na základe prezenčnej listiny a účasti, bude vydané potvrdenie o absolvovaní prednášky.

V prípade prezenčnej formy v deň prednášky. V prípade dištančnej na mailovú adresu, ako .pdf súbor

 • Prednášky formou webinárov prebiehajú cez ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/6850453748?pwd=OExvU2xrU2U0Z3JQeG82Vjcxa3F4Zz09

 • Meeting ID: 685 045 3748
 • Passcode: Mosty

CENNÍK:

všetky prostriedky sú použité na činnosť nášho o.z. / cena je doporučená

lektori prednášajú bez nároku na odmenu:

Bežná cena pre nečlena :  30,00 € / osoba / prednáška – deň

Zvýhodnená cena :             20,00 € / osoba / prednáška – deň

– 10,00 €  /členky a členovia Komory Opatrovateliek Slovenska/

Ak zamestnávateľ uhradí 20,00 € + 10,00 € hradí KOS =  0,00 € opatrovateľka 

Zamestnávateľ má povinnosť vzdelávať zamestnancov, rovnako má povinnosť vytvoriť plán vzdelávania 🙂

Školiteľ si po dodaní zoznamu účastníkov overí členstvo v KOS.

Členstvo v KOS je 5,00 € ročne – https://www.komoraopatrovateliek.sk/o-nas

Prihláška do Komory Opatrovateliek Slovenska :  https://evidencia.komoraopatrovateliek.sk/form

Prednáška sa uskutoční pri minimálnej výške celkovej úhrady   100,00 €.

Neformálne opatrovateľky a opatrovatelia, osobní asistenti : 0,00 € – po overení / prosím kontaktujte nás 🙂

Termíny a témy prednášok sú priebežne zverejňované

Kontakt : www.mostypomoci.sk   mostypomoci@gmail.com

Mosty pomoci, Fedinova 6, 851 01 Bratislava.    Štatutárny zástupca: Jaroslav Servátka, MBA

V prípade záujmu o členstvo v Komore Opatrovateliek Slovenska : https://www.komoraopatrovateliek.sk/kontakt   sekretariat@komoraopatrovateliek.sk