Lektori

Jaroslav Servátka, MBA  (DGKP)

Pracuje ako Diplomovaný zdravotnícky pracovník v Rakúsku /prax od roku 1984 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 1990. Prax SK, DE, AT – privátny aj štátny sektor. Prax v rodine, v zariadení, v ambulancii. Pracovné pozície : vojenský zdravotník, gerontopsychiatria lôžko, staničný , vedúci privátneho zariadenia. MBA – Kontroling a poradenstvo kvality v sociálnych službách.

Zakladateľ a štatutárny zástupca MOSTY POMOCI o.z.

 

PhDr. Mária Kováľová, PhD. MHA. MBA

Pracuje v sociálnych službách  ako manažérka kvality, audítorka, projektová manažérka a hlavne ako garantka mnohých vzdelávacích aktivít pre pracovníkov v sociálnych službách. Je zakladateľkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb za účelom združovania odborných pracovníkov tých zariadení, kde pôsobí ako poradkyňa, alebo ako školiteľka.

Súčasne patrí k zakladateľom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, kde pôsobí ako lektorka. Vzdelávanie, projektová činnosť, účasť v odborných komisiách.

Tvorí národné a medzinárodné projekty.

Pôsobila ako Duchovná správkyňa Evanjelickej diakonie, farárka, charitatívna činnosť.

 

Henrieta Servátka Ivanová
Zdravotná sestra / prax od roku 1983 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou človeka s psychiatrickou diagnózou

 

Mgr. Iveta Ždiľová

V DSS a ZSS pracovala ako zdravotná sestra a opatrovateľka.

Následne 6 rokov ako opatrovateľka v domácnosti a zariadení podporovaného bývania v USA,  Anglicku a Rakúsku.

Má skúsenosť aj ako náborový pracovník pre opatrovateľskú agentúru v Anglicku a vo voľnom čase pôsobí ako dobrovoľník v komunite

 

Marta Ondrovičová
Diplomovaná všeobecná sestra / prax od roku 1982 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 1990

Prax pri lôžku gerontopsychiatria , staničná.

 

Monika Takáčová  (DGKS)
Pracovala ako Diplomovaný zdravotnícky pracovník v Rakúsku / prax od roku 1979 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 2005

 

Anna Miklósova
Diplomovaná všeobecná sestra / Špecializačné štúdium pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť pre dospelých / prax od roku 1988

 

Mgr. Jozef Minár
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby / prax od roku 1973

 

 

Milada Gerbelová
Fyzioterapeutka – vysvetlí a ukáže, ako správne manipulovať s postihnutým človekom

 

Melita 
Výtvarníčka – Zoznámi vás s Arteterapiou

 

Zuzana Rovenská

Kurzy nemčiny, preklady, pomoc s tlačivami

Pridaj komentár