Lektori

Jaroslav Servátka, MBA  (DGKP)

Pracuje ako Diplomovaný zdravotnícky pracovník v Rakúsku /prax od roku 1984 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 1990. Prax SK, DE, AT – privátny aj štátny sektor. Prax v rodine, v zariadení, v ambulancii. Pracovné pozície : vojenský zdravotník, gerontopsychiatria lôžko, staničný , vedúci privátneho zariadenia. MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách.

Zakladateľ a štatutárny zástupca MOSTY POMOCI o.z. / Poradca KOS – Komora opatrovateliek SK

Ocenený Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb / Cena prezidentky (Holíč, 2022)

Ocenený Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb / Krízový management (Žilina, 2023)

Poďakovanie prezidenta SR za prínos v sociálnej oblasti (Bratislava, 2024)

PhDr. Mária Kováľová, PhD. MHA. MBA

Pracuje v sociálnych službách  ako manažérka kvality, audítorka, projektová manažérka a hlavne ako garantka mnohých vzdelávacích aktivít pre pracovníkov v sociálnych službách. Je zakladateľkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb za účelom združovania odborných pracovníkov tých zariadení, kde pôsobí ako poradkyňa, alebo ako školiteľka.

Súčasne patrí k zakladateľom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, kde pôsobí ako lektorka. Vzdelávanie, projektová činnosť, účasť v odborných komisiách.

Tvorí národné a medzinárodné projekty.

Pôsobila ako Duchovná správkyňa Evanjelickej diakonie, farárka, charitatívna činnosť.

Henrieta Servátka Ivanová

Zdravotná sestra / prax od roku 1983 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou človeka s psychiatrickou diagnózou

Zdravotná sestra – Centrum MEMORY n.o.

Mgr. Iveta Ždiľová

V DSS a ZSS pracovala ako zdravotná sestra a opatrovateľka.

Následne 6 rokov ako opatrovateľka v domácnosti a zariadení podporovaného bývania v USA,  Anglicku a Rakúsku.

Má skúsenosť aj ako náborový pracovník pre opatrovateľskú agentúru v Anglicku a vo voľnom čase pôsobí ako dobrovoľník v komunite.

Podpredsedníčka KOS – Komora opatrovateliek SK. Členka rady European Association Working for Carers

Marta Ondrovičová

Diplomovaná všeobecná sestra / prax od roku 1982 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 1990

Prax pri lôžku gerontopsychiatria , staničná.

Mgr. Jozef Minár
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR / prax od roku 1973

Kurzy prvej pomoci sú realizované v priestoroch OS ZZS SR na Trnavskej ceste v Bratislave

Milada Gerbelová
Fyzioterapeutka – vysvetlí a ukáže, ako správne manipulovať s postihnutým človekom

Melita 
Výtvarníčka – Zoznámi vás s Arteterapiou

Zuzana Rovenská

Kurzy nemčiny, preklady, pomoc s tlačivami

Pridaj komentár