Žiadosť o členstvo

      logo_final

 Mosty pomoci

                                       Obchodná 545/9,

811 06 Bratislava 1

                                   IČO: 42 415 951    DIČ: 212 0175 387

                                       IBAN: SK408 3300 0000 0270 0735 744

Žiadosť o členstvo

Titul:
Meno:
Priezvisko:

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Telefon:
e-mail:

Trvalý pobyt:
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:
Štát:

Iné údaje:

S údajmi budeme zaobchádzať dôverne a nebudú bez súhlasu poskytované tretej osobe

Blue sky with clouds background

Členstvo začína až po prijatí platby – členský príspevok : 30,00 € / kalendárny rok
Členovia súhlasia so Stanovami O.Z. Mosty pomoci a budú sa aktívne podielať na činnosti O.Z.
Členovia majú prednostné právo účasti na aktivitách O.Z.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum:
Podpis:

————————————————————————————————————–
Štatutárny zástupca: Servátka Jaroslav Tel.: 00421 (0) 903 762 722 mostypomoci@gmail.com

Pridaj komentár