Modrá skrinka

Modrá skrinka by mala slúžiť na ochranu ako opatrovanej osoby, tak osoby, ktorá ju opatruje.   

Video je na amatérskej úrovni, sledujte ho prosím s porozumením 🙂 

Mala by byť v každej rodine, kde sa nachádza osoba odkázaná na opatrovanie.

Zmysel :

 • v prípade krízovej situácie nájdete všetko na jednom mieste
 • v prípade odchodu (do nemocnice, na liečenie, denného stacionára, alebo na návštevu k inému dieťaťu, atď…) máte po ruke všetky potrebné informácie
 • v prípade, že opatrujúca osoba vypadne (ochorie, pôjde na dovolenku, zmena opatrujúcej osoby) sú na jednom mieste všetky potrebné informácie a nie je nutné 100 x telefonovať
 • v prípade, že niekto z príbuzných spochybňuje opatrovanie, či stav opatrovanej osoby – je možné doložiť, že so stavom boli oboznámení = podpis pod anamnézou (aspoň 1x za 2 mesiace aktualizovaný)
 • v prípade, že je v domácnosti externá opatrovateľka a robí ošetrovateľské úkony, tak aj delegácia lekára, alebo zdravotnej sestry na tieto úkony
 • na základe biografie je možná validácia a tvorba denných aktivít, ktoré sú mimo bežného štandardu (muzikoterapia atď…)
 • na základe denného rozvrhu – ak príde nová opatrujúca osoba – dokáže konať v súlade so zaužívanými zvykmi opatrovanej osoby
 • ošetrovateľskú dokumentáciu je možné mať v diári , ktorý je rozdelený na jednotlivé dni (krvný tlak, krvný cukor, stolica, lekárske a plánované kontroly, kúpanie, atď… )
 •  
 • ak ste užívateľom fb – Modrá skrinka má svoju samostatnú skupinu : https://www.facebook.com/groups/437687274079141
 •  
 • Mikhail Gurov – pán, ktorý nám vytvára mobilnú aplikáciu dokumentácie / ďakujeme
 • Silvergon – súčasťou ich aplikácie sa stala aj naša dokumentácia – Modrá skrinka
 • Modrá skrinka je aj súčasťou SENIORBOX – www.seniorbox.sk

Tu nájdete nami vytvorené / návrhované / tlačivá.

Ak chcete písať priamo do tlačív, či brožúry,

nainštalujte si Adobe Acrobat Reader = je zadarmo.