Akreditované kurzy

Akreditované kurzy opatrovania   EU

Termíny a cenník

Termíny kurzov opatrovania 2022:

 • Už v marci sa budete môcť zúčastniť na našich prednáškach formou webinárov  😉
  Stačí mať nainštalovaný ZOOM (je to lepšie, no nie je to podmienka) a na náš email mostypomoci@gmail.com poslať žiadosť o prihlasovací link.
  Termíny a témy prednášok sú priebežne zverejnené na fb skupine :
 • ,,MODRÁ SKRINKA a iné prednášky … “  😉
 • 07. 02. 2022 – 18. 03. 2022

 • kontaktujte nás  / termín upresníme – kurzy otvárame priebežne, podľa záujmu
 • možnosť pristúpenia do prebiehajúceho kurzu
 • TERMÍNY KURZOV ZVEREJŇUJEME PRIEBEŽNE
 • podľa § 87 ods.2 zákona o sociálnych službách, sme povinní oznámiť otvorenie kurzu 10 dní pred jeho začatím
 • kurz otvárame aj pre jedného záujemcu

 

 

Cenník

 • Ak ste evidovaný na úrade práce a nespĺňate podmienky pre REPAS+ / KOMPAS+ , ponúkame vám príspevok na absolvovanie kurzu opatrovania vo výške 35,00 € = cena za kurz 190,00 € + 25,00 € za kurz 1.pomoci . Táto cenová ponuka platí, ak je faktúra uhradená do ukončenia kurzu.
 • Ak sa zamestnáte na Slovensku a na kurz vás vyšle zamestnávateľ , je cena 180,00 €  + 25,00 € za akreditovaný kurz 1.pomoci (ak ho nemáte )
 • Spolupracujeme s viacerými zariadeniami soc. služieb – niektoré kurz preplácajú, alebo na neho dajú pôžičku.
 • Možnosť  úhrady kurzu z GRANTU HARTMANN –  podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok na refundáciu nákladov na rekvalifikačný kurz opatrovania sú dostupné na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

SK = splátkový kalendár

 • REPAS+  Bratislavský samosprávny kraj/ úhrada cez úrad práce v plnej výške – 249,90 €
 • 250,00 €  – základná cena kurzu / SK = 150,00 € počas trvania kurzu + 100 € do 2 mesiacov
 • 230,00 € – zaplatené do ukončenia kurzu  = zľava 20 €
 • 215,00  € – dvojica (nastúpi súčasne) / táto zľava platí pre oboch – zaplatené do ukončenia kurzu =zľava 35 €
 • 205,00 € – pre zamestnancov zariadení soc. služieb zvyšujúcich si kvalifikáciu =zľava 45,00 €
 • 115,00  € – pre toho, kto na rovnaký termín kurzu odporučí 2  záujemcov a tí na kurz nastúpia a ukončia ho
 •                  –  za každého ďalšieho záujemcu – 35,00 € z ceny – za rovnakých podmienok (platí pre jedného z danej skupiny)
 •  0,00 €     – bez vydania certifikátu a bez kurzu 1.pomoci OS ZZS
 • = táto ponuka je pre ľudí, ktorí sa starajú o rodinného príslušníka, alebo osobných asistentov.
 • možnosť absolvovať akreditovaný kurz 1. pomoci s osvedčením – 25,00 €

 

 • Zálohová platba za kurz je vo výške 30,00 € a je zarátaná do celkovej ceny kurzu
 • Ak máte absolvovaný akreditovaný kurz 1.pomoci – nie starší, ako 2 roky – bude vám z ceny kurzu odpočítaných 25,00 €

 

Účastník kurzu získava :

 • Prednášky od lektorov s dlhoročnou praxou
 • Skriptá
 • CD s výukovým materiálom
 • Dvojjazyčné Osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci OS ZZS
 • Kontakty s recenziami na jednotlivé agentúry a organizácie ponúkajúce prácu v EÚ
 • počas prednášok občerstvenie – káva, čaj, minerálka, ovocie, cukrovinky
 • Viac informácií pri osobnom stretnutí

 

Akreditácia:

Bratislava 09.07.2015

Číslo spisu: 10926/2015-M_OSS

Číslo záznamu: 32731/2015

 

Predĺžená: Bratislava 26. 07. 2016

Číslo spisu: 10448/2016-M_OSS

Číslo záznamu: 30821/2016

 

Predĺžená: Bratislava 06. 07. 2018

Číslo spisu: 10364/2018-M_OAK

Číslo záznamu: 32072/2018

Platná do 31. Júla 2021

Predĺžená: Bratislava 10. 02. 2021

Číslo spisu: 14046/2021-M_OHKSSAA

Číslo záznamu: 9427/2021

Platná do 31. Júla 2024

 

 • KURZ OPATROVANIA ZADARMO ‼️
  Možnosť úhrady kurzu opatrovania z GRANTU HARTMANN – podmienky čerpania grantu, ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok nájdete v odkaze   https://nadaciacpf.egrant.sk .
  POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ DO 15. 10. 2021 !!!

  KRITÉRIA HODNOTENIA

  • rozhodujúcim kritériom bude MOTIVÁCIA žiadateľa vykonávať prácu opatrovateľa/opatrovateľky, ktorú popíše v motivačnom liste
  • prednostne podporíme žiadateľov, ktorí už pracujú, alebo majú dohodnuté pracovné miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku
  • kurz opatrovania je potrebné absolvovať v jednom z akreditovaných vzdelávacích centier podľa výberu uchádzača
  • žiadateľ bude vykonávať prácu opatrovateľa/opatrovateľky na Slovensku
  • podmienkou je vek nad 18 rokov a štátna príslušnosť SR
  • žiadateľ absolvuje kurz opatrovania do 9 mesiacov od schválenia príspevku z Nadačného fondu Hartmann a jeho absolvovanie vydokladuje certifikátom
  • realizáciu kurzu bude potrebné naplánovať v období od 01. 11. 2021 do 31. 08. 2022
  • finančné prostriedky budú úspešným žiadateľom poukázané na účet po predložení potvrdenia – registrácie na konkrétny kurz vo vybranom školiacom stredisku

   

  Údaje do formulára :
  Termín:  podľa dohody – kurz trvá cca 6 týždňov
  Poskytovateľ: MOSTY POMOCI /Obchodná 9, 81106 BRATISLAVA
  Školiace centrum – Fedinova 6, 851 01 BRATISLAVA
  Cena pre tento grant :  205 ,00 €
  Kurz má 238 hodín
  PEKNÝ DEŇ PRIATELIA 😉👌
 • veroni katka  p1040091  15435922_1462296757121740_1441921720_n  
 •  

 

 

Akreditované kurzy sú zároveň s možnosťou individuálneho kurzu. Kurz opatrovania je v rozsahu 238 hodín.

Možnosť pristúpiť do prebiehajúceho kurzu / kurzy sa otvárajú 2x do mesiaca – podľa záujmu / max. počet študentov v kurze je 10 = zaručený individuálny prístup

Kurz je možné absolvovať aj s certifikátom úplne zadarmo vďaka príspevku na rekvalifikáciu. Jedná sa o záujemcov z Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac na REPAS+  Kurz preplácaný REPAS+  je potrebné nahlásiť na vašom úrade práce , najneskôr 2 týždne pred začatím daného kurzu.

O preplatení kurzu sa informujte na svojom úrade práce 

V súčasnosti školíme záujemcov z programu REPAS+  BSK = ÚP Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

  

REPAS+   mimo BSK  neškolíme  – zmenila sa legislatíva

 

 

Kurzy prvej pomoci

Súčasťou kurzu opatrovania je aj kurz prvej pomoci. V prípade záujmu dokážeme sprostredkovať samostatne akreditované kurzy prvej pomoci.

Akreditácia:

Bratislava 24.09.2013

Číslo: Z43312-2013-OZdV

 

 303792ce-7a92-4d47-85ff-b009a4bd91a1      20150930_141650      20150930_145615     df072ada-43f9-40c3-91a3-ea4364c5e90f