Akreditované kurzy

Akreditované kurzy opatrovania   EU

Termíny a cenník

Termíny kurzov opatrovania 2023:

 • 13. 03. 2023 – 28. 04. 2023  ohlásený na MPSVaR
 • 18. 04. 2023 – 31. 05. 2023 ohlásený na MPSVR
 • 19. 06. 2023 – 28. 07. 2023 ohlásený na MPSVR
 • 07. 08. – 22. 09. 2023 ohlásený na MPSVR

 • 04. 09.  –  13. 10. 2023  ohlásený na MPSVR

 • Nasledujúci
 • 16. 10.  –  24. 11. 2023 = posledný v roku 2023

 • kontaktujte nás  / termín upresníme – kurzy otvárame priebežne, podľa záujmu
 • možnosť pristúpenia do prebiehajúceho kurzu
 • TERMÍNY KURZOV ZVEREJŇUJEME PRIEBEŽNE
 • podľa § 87 ods.2 zákona o sociálnych službách, sme povinní oznámiť otvorenie kurzu MPSVaR 10 dní pred jeho začatím

Cenník :

 • Ak sa zamestnáte na Slovensku a na kurz vás vyšle zamestnávateľ , je cena 230,00 €  + 40,00 € za akreditovaný kurz 1.pomoci (ak ho nemáte )
 • Spolupracujeme s viacerými zariadeniami soc. služieb – niektoré kurz preplácajú, alebo na neho dajú pôžičku.
 • Možnosť úhrady z programu MPSVaR: Nestrať prácu, vzdelávaj sa  https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/prevencia-proti-nezamestnanosti-bezplatne-vzdelavanie-vdaka-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1200517
 • Možnosť  úhrady kurzu z GRANTU HARTMANN

SK = splátkový kalendár je možný po individuálnej dohode

 • REPAS+  Bratislavský samosprávny kraj/ úhrada cez úrad práce v plnej výške – 290,00 €
 • 290,00 € základná cena kurzu

 • 270,00 € – cena pre budúce opatrovateľky a opatrovateľov vyslaných zamestnávateľom = zľava 20,00 €  a pre  Grant Hartmann
 • 270,00 € dvojica (nastúpi súčasne) / táto zľava platí pre oboch – zaplatené do ukončenia kurzu =zľava 20,00 €
 •  0,00 €     – bez vydania certifikátu a bez kurzu 1.pomoci OS ZZS= táto ponuka je pre neformálne opatrovateľky / opatrovateľov, alebo osobných asistentov.
 • možnosť absolvovať akreditovaný kurz 1. pomoci s osvedčením – 39,00 €
 • Zálohová platba za kurz je vo výške 30,00 € a je zarátaná do celkovej ceny kurzu a je nevratná.
 • Ak máte absolvovaný akreditovaný kurz 1.pomoci – nie starší, ako 2 roky – bude vám z ceny kurzu odpočítaných 30,00 €
 • KURZ OPATROVANIA ZADARMO ‼️
  1. ÚPSVR program PREVENCIA PROTI NEZAMESTNANOSTI :  https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/prevencia-proti-nezamestnanosti-bezplatne-vzdelavanie-vdaka-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1200517       VZDELÁVANIE MÁ BYŤ UKONČENÉ DO 16.10.2023
  2. ÚPSVR – Bratislavský samosprávny kraj – REPAS +
  3. Možnosť úhrady kurzu opatrovania z GRANTU HARTMANN – podmienky čerpania grantu https://www.hartmann.info/sk-sk/kto-sme/l/sk/nadacny-fond-hartmann/refundacia-nakladov , ale aj online formulár žiadosti o finančný príspevok nájdete v odkaze   https://nadaciacpf.egrant.sk .

  Kritériá a podmienky čerpania refundačného príspevku

  • rozhodujúcim kritériom je MOTIVÁCIA žiadateľa vykonávať prácu opatrovateľky/opatrovateľa, ktorú popíše v motivačnom liste
  • nová grantová výzva je určená pre žiadateľov z celého Slovenska
  • prednostne podporíme žiadateľov, ktorí už pracujú, alebo majú dohodnuté pracovné miesto v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku
  • kurz opatrovania je potrebné absolvovať v jednom z akreditovaných vzdelávacích centier podľa výberu uchádzača
  • žiadateľ bude vykonávať prácu opatrovateľky/opatrovateľa na Slovensku
  • podmienkou je vek nad 18 rokov
  • žiadateľ absolvuje kurz opatrovania do 9 mesiacov od schválenia príspevku z Nadačného fondu HARTMANN a jeho absolvovanie vydokladuje certifikátom
  • realizáciu kurzu bude potrebné naplánovať v období od mája do októbra 2022
  • finančné prostriedky budú úspešným žiadateľom poukázané na účet po predložení potvrdenia – registrácie na konkrétny kurz vo vybranom školiacom stredisku
  Údaje do formulára :
  Termín:  podľa dohody – kurz je 238 hodinový a trvá cca 6 týždňov
  Poskytovateľ: MOSTY POMOCI /Obchodná 9, 81106 BRATISLAVA
  Školiace centrum – Fedinova 6, 851 01 BRATISLAVA
  Cena pre tento grant :  270 ,00 €
  Kurz má 238 hodín
  PEKNÝ DEŇ PRIATELIA 😉👌

Účastník kurzu získava :

 • Prednášky od lektorov s dlhoročnou praxou
 • Skriptá
 • Dvojjazyčné Osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci OS ZZS
 • Kontakty s recenziami na jednotlivé agentúry a organizácie ponúkajúce prácu v EÚ
 • počas prednášok občerstvenie – káva, čaj, minerálka, ovocie, cukrovinky
 • Viac informácií pri osobnom stretnutí

Akreditácia:

Bratislava 09.07.2015

Číslo spisu: 10926/2015-M_OSS

Číslo záznamu: 32731/2015

Predĺžená: Bratislava 26. 07. 2016

Číslo spisu: 10448/2016-M_OSS

Číslo záznamu: 30821/2016

Predĺžená: Bratislava 06. 07. 2018

Číslo spisu: 10364/2018-M_OAK

Číslo záznamu: 32072/2018

Predĺžená: Bratislava 10. 02. 2021

Číslo spisu: 14046/2021-M_OHKSSAA

Číslo záznamu: 9427/2021

Platná do 31. Júla 2024

 • veroni katka  p1040091  15435922_1462296757121740_1441921720_n  
 •  

Akreditované kurzy sú zároveň s možnosťou individuálneho kurzu. Kurz opatrovania je v rozsahu 238 hodín.

Možnosť pristúpiť do prebiehajúceho kurzu / kurzy sa otvárajú 2x do mesiaca – podľa záujmu / max. počet študentov v kurze je 10 = zaručený individuálny prístup

Kurz je možné absolvovať aj s certifikátom úplne zadarmo vďaka príspevku na rekvalifikáciu. Jedná sa o záujemcov z Bratislavského samosprávneho kraja.

Viac na REPAS+  Kurz preplácaný REPAS+  je potrebné nahlásiť na vašom úrade práce , najneskôr 2 týždne pred začatím daného kurzu.

O preplatení kurzu sa informujte na svojom úrade práce 

V súčasnosti školíme záujemcov z programu REPAS+  BSK = ÚP Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec

  

REPAS+   mimo BSK  neškolíme  – zmenila sa legislatíva

Kurzy prvej pomoci

Súčasťou kurzu opatrovania je aj kurz prvej pomoci. V prípade záujmu dokážeme sprostredkovať samostatne akreditované kurzy prvej pomoci.

Akreditácia:

Bratislava 24.09.2013

Číslo: Z43312-2013-OZdV

 303792ce-7a92-4d47-85ff-b009a4bd91a1      20150930_141650      20150930_145615     df072ada-43f9-40c3-91a3-ea4364c5e90f