♥ Činnosť

malé činy robené s veľkou láskou 🙂

(matka Tereza)

 

Rok  2022

December :

 • Máme adventné obdobie a naša pomoc v podobe inkontinenčných pomôcok putovala do 2 domácností

November :

 • Trošku sme s Burgošom zmokli, ale 2% zaregistrované 😉👍
  Priatelia, vďaka za vašu podporu ❣️
 • Jesenný víkend 😉
  Včera sa nám vrátil vozík, no dlho si neodpočinul 💫
  Už dnes si ho vyzdvihla pani Dušana pre svojho otca Dušana 👍
  Sme radi, keď naše pomôcky pomáhajú ❣️
 • Starému otcovi p. Broni sme vďaka Grantu z magistrátu BA vedeli zapožičať nový vozík 👍
  Dnes nás navštívila znovu a k vozíku pribudla štvorkolka – choditko 💥
  Pomôcky sú tradične zapožičiavané bezodplatne. Sme radi keď plnia účel ku ktorému boli vyrobené a nestoja v pivniciach 🥸
  Súčasne so zapožičiavaním pomôcok prebiehajú konzultácie s rodinnými prislušníkmi.
  Pekný deň priatelia 😉
   
 • Tento mesiac otvárame posledný tohtoročný Kurz opatrovania, ktorého sa môžu bezodplatne zúčastniť neformálne opatrovateľky a opatrovatelia
 • Záver kurzu opatrovania 👈
  Prebiehal súčasne v Bratislave a Bystrom. V Bystrom sme mali v komisii 2 naše lektorky pre 6 poslucháčov. PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA., MBA a Mgr. Iveta Ždiľová – sú čerstvou posilou nášho tímu 😘 a priebeh záverečnej skúšky sledovala aj Ing. Oľga Hláveková z Akademie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách ✌️
  V Bratislave to bola klasická zostava pod vedením štatutára. Hosťom bola Danka Grafiková – predsedkyňa Komory opatrovateliek Slovenska (o.z.)
  Skúšky prebiehali súčasne, obidve skupiny boli spojené cez ZOOM. Všetci všetko videli, počuli a praktická časť bola samozrejme najpútavejšia.
  Na záver si účastníci, namiesto klasických kytíc, odniesli vianočné ruže 💐 Verime, že im krasne rozkvitnú 💫
 •     
 • Prišla nás pozrieť aj Mirka Grecová-Hubinská, ktorej sme do KOLOBEHu https://www.facebook.com/groups/2364375730512874 pribalili inkontinenčné pomôcky – samozrejme bezodplatne.
  😉👌

 • Vďaka grantu hlavného mesta SR Bratislavy 👍 nám – pre vás – pribudli ďalšie zdravotné pomôcky. Pomôcky slúžia na pomoc v domácnostiach, pre neformálne opatrovateľky/opatrovateľov a sú prioritne určené na krátkodobú pomoc, pokiaľ sa nevybaví pomôcka z poisťovne, pripadne z úradu práce ❣️
  Tiež slúžia na vyskúšanie – či osoba, pre ktorú je určená, bude pomôcku akceptovať 😉

 • Ďalšia prednáška – téma Dekubity a prevencia preležanín. Prednáška je prístupná bezodplatne neformálnym opatrovateľkám, osobným asistentom, ľuďom, ktorí sa starajú o svojích blízkych 🙂
 • Stále pracujeme na Modrej skrinke 🙂 do tlačovej podoby by sme ju mali dostať začiatkom budúceho roku – verím, že sa nájdu financie. Elektronická podoba už naberá veľmi konkrétne tvary
 • Prednáška podávanie liekov v domácnosti mala hojnú účasť – okrem poslucháčov na učebni aj cez ZOOM. Prednáška bola voľne dostupná pre neformálne opatrovateľky a opatrovateľov

Október :

 • Máme za sebou niekoľko prednášok 😉
  Od Bazálnej stimulácie, cez podávanie liekov opatrovateľmi až po cukrovku.
  Počas prednášok sa účastníci zoznamujú aj s meraním glykémie 👈
  Jednoduché ošetrovateľské úkony je potrebné naučiť opatrovateľov vykonávať počas praktickej prezenčnej formy. Slovenské zákony neumožňujú aby sa ich poslucháči naučili počas praxe, ani aby v nich počas praxe v zariadeniach získali zručnosť 🤔
  p.s. nezabúdajte, že neformálne opatrovateľky a opatrovatelia majú vstup na prednášky naďalej bezplatný – vďaka programu Bratislava pre všetkých dokážeme udržať priestory na Fedinovej 6 v Petržalke ❣️
 • Sme radi za každého, kto sa k nám pripojí. V mene príjemcov ďakujeme p. Martine ❣️🌷🌷🌷
 • Na dnešnej prednáške sme mali vzácnu návštevu 🌷
  PhDr. Anne Kriškovej PhD., a ostatným poslucháčom sme predstavili Modrú skrinku 😉
  Projekt pre neformálne opatrovateľky a opatrovateľov 👈
 • Dlhodobá spolupáca so skupinou KOLOBEH – s Mirkou Grecovou Hubinskou je hlavne o tom, aby sa ľudia znovu naučili navzájom si pomáhať. Zmienka o nás v KOLOBEHU : Vďaka kamarátke Ivete Jakubcovej sme darovali choditko pre občianske združenie Mosty pomoci kde pomôže ďalším ľuďom zdravotne postihnutým alebo seniorom.
 • Ďalšie stretnutie KOS na pôde o.z. Mosty pomoci 😉
  Tentokrát, po p. Galisovej a p. Kriškovej, nás navštívil PhDr. František Drozd PhD 👌
  Počas 4 hodinového stretnutia sme načali viacero tém. Od kompetencií cez vzdelávanie, nutnosť úpravy zákona o sociálnych službách, ako prilákať nových ľudí do systému. Časť debaty bola venovaná aj možnostiam komunitných centier = pre vsetkych občanov, komunitných centier v tom pravom slova zmysle 😉. Rozprávali sme sa o prípadnej možnosti spolupráce komory sociálnych pracovníkov s KOS. Zhodli sme sa na tom, ako často sa zabúda na toho , komu sú naše služby určené = ZABÚDA SA NA ČLOVEKA.
  Nie iba na klienta, poberateľa, rodinného príslušníka, ale aj na personál – ľudí, ktorí sociálne služby prakticky zabezpečujú.
  Sociálne služby sú o spolupráci a o potrebe nájsť spoločný cieľ, stavať na tom, čo nás spája a naučiť sa hovoriť spoločným jazykom.
  To nám František, ako správny supervízor aj jasne graficky zobrazil v podobenstve olympijských kruhov 😉👌
 •   
 • Zúčastnili sme sa konferencie Aktívne starnutie a medzigeneračna spolupráca  😉👌
  Danka Grafik to zvládla za dve organizácie ✌️
  KOS – Komoru opatrovateliek Slovenska a aj za nás – Mosty pomoci ❣️
 • Na naše prednášky majú stále voľný vstup neformálne opatrovateľky a opatrovatelia, aj vďaka podpore, ktorú nám poskytol magistrát BA vo forme pomoci s financovaním podnájmu priestorov a príspevku na nové zdravotné pomôcky.
  Zapožičali sme vozík pre pani, ktorú po operácii srdca zajtra prepúšťajú z nemocnice. Tradične bezodplatne.
 •  
 • Účtovníctvo v neziskových organizáciách.
  Za Mosty pomoci sa prednášky , ktorú organizoval magistrát BA, zúčastnila Danka Grafik 😉
  Jej reakcia :
  Zaujímavé informácie a super prednáška. Srdečné poďakovanie patrí magistrátu za organizáciu a prednášajúcej p. Lukačovičovej, ktorá s neskutočnou trpezlivosťou odpovedala na naše otázky. 🙂
  V pauze diskusia s p. Ing. Dobrotkovou v krásnych priestoroch Primaciálneho paláca.
 •    
 • Je za nami jedna zo záverečných prednášok kurzu opatrovania, 2 príjemné stretnutia a pomoc 2 ľuďom 😉
  Dorazila štvorkolka = choditko pre otca p. Sidónie. A vďaka magistrátu BA sme objednali ďalší invalidný vozík. 😉👍
  Už na neho čaká príjemca – mamka sl. Broni – čaká na prepustenie z nemocnice.
 •  
 • 26. 10. 2022 prebehne vďaka spolupráci s OSZZS ďalší kurz 1. pomoci
 • 07. 11. 2022 otvárame posledný tohtoročný kurz opatrovania – tradične s voľným vstupom na prednášky pre neformálne opatrovateľky a opatrovateľov
 • Obedná káva v prezidentskom paláci 😉
  S Dankou Grafikovou/ KOS – Komora opatrovateliek Slovenska/ sme sa zúčastnili stretnutia s p. Luciou Ďuranovou z politického odboru a p. Oľgou Gyárfášovou – poradkyňou prezidentky SR.
  Venovali sme sa téme opatrovateliek a bezpečnosti poberateľov sociálnych služieb.
  Potom rýchlo na Mosty, zbaliť tašku pomoci pre ZŤP p. Martu a jej 85 ročnú mamku a odviezť im ju do Starého mesta.
  Za inkontinenčné pomôcky ďakujeme p. Martine a p. Eve 💐 už pomáhajú ❣️
   

 

 September :

 • Máme za  sebou ďalší minikurz opatrovania – tentokrát ho absolvovali úspešne Andrejka a Ivanka 🙂
 • Tento mesiac opakovane ponúkame sériu prednášok, ktoré sú voľne dostupné verejnosti. Prednášky sú určené prednostne neformálnym opatrovateľkám a opatrovateľom.
 • Začal ďalší kurz opatrovania.
 • Pripravujeme sa na  valné zhromaždenie Komory opatrovateliek Slovenska
 • Dostali sme VIP vstupenky na galavečer Dobré srdce – tešíme sa na stretnutia
 • V spolupráci s Operačným strediskom zdravotnej záchrannej služby pripravujeme ďalší kurz 1.pomoci
 • Absolvovali sme malý výjazd za pánom L.H. bol prepustený z nemocnice a rodina potrebovala poradiť a zaučiť manipulovať s 90 kg pánom.
  Priniesli sme pomôcky na polohovanie, inkontinenciu a vo štvrtok sa ide pod sprchu a pomôžeme aj invalidným vozíkom, ku ktorému nám pomohol Magistrát BA 😉👍
  Aj toto sú Mosty 😉
 • Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia KOS – #Komora opatrovateliek Slovenska o.z. 😉👍
  Mali sme možnosť predstaviť činnosť nášho občianskeho združenia a pomoc ktorú ponúkame neformálnym opatrovateľkám a opatrovateľom 👈 Tiež spraviť osvetu nášmu edukačnému programu. Žiaľ, nebol priestor na predstavenie Modrej skrinky.
  Niečo si teda necháme aj na budúci rok 😉
 • Deň ešte nekončí 😉👍  Na Dobrom srdci sme boli piati z Mostov a veru stálo to za to ❣️
 • Smutný odkaz tejto doby 🤨
  Oslovila nás pani Helena. Potrebovala zapožičať invalidný vozík pre mamku. Jednalo sa o čas, než dorazí vozík z poisťovne.
  Vozík sme počas hovoru zabezpečili, dohodli všetky podrobnosti. Vozík mal byť zapožičaný vďaka grantovému programu Bratislava pre všetkých = bezodplatne, na dobu neurčitú. Keď mamka počula, že je to bezodplatne, dostala panický strach. Domnievala sa, že im budeme dodatočne účtovať poplatky, ktoré by mohli byť pre ňu, ako dôchodkyňu likvidačné 🤔
  Takto sú nastavení naši seniori 👈🤨
  Ten strach z podvodníkov im neumožňuje prijať reálnu bezodplatnú pomoc.
  Príbeh nemá šťastný koniec – je lepšie mať doma kľudnú mamu bez vozíka, ako vystresovanú s vozíkom.
  Pekný deň priatelia 🤔
 • Ďalší krôčik k lepšiemu poradenstvu, nadviazali sme spoluprácu s Akadémiou vzdelávania a čaká nás viacero nových projektov. MBA štúdium odboru Kontroling a poradenstvo kvality v sociálnych službách bol krok správnym smerom 🙂 Veríme že téma záverečnej práce: ,,Kompetencie opatrovateliek pri jednoduchých ošetrovateľských úkonoch a s tým spojená dokumentácia“ Pomôže domácim a neformálnym opatrovateľkám. Prácu nájdete v priečinku ,,Tak to vidím ja“ na tejto stránke.
 •  
 • Eva Arnoldová 🌈 Veľká vďaka v mene ľudí, ktorým to pomôže 😉
 • Stretnutie na pôde MPSVR s pani štátnou tajomníčkou PhDr. Soňou Gaborčákovou. KOS – Komoru opatrovateliek Slovenska o.z. zastupovali predsedníčka p. Dana Grafiková a odborní poradcovia Ing. Milada Dobrotková a Jaroslav Servátka MBA.
  Na stretnutí boli preberané viaceré, už chronicky známe témy. Nedostatok opatrovateliek, platobné ohodnotenie, porušovanie zákona, neformálne aj formálne opatrovateľky, systém hodnotenia v privátnom aj ,,štátnom“ sektore, vyplácanie odmien …
  Poukázali sme na fakt, že než sa Slovensko spamätá a dlhodobé plány nadobudnú účinnosť, môže systém padnúť.
 • Opustilo nás sedátko do vane a pribudol nám vozík z grantového programu Bratislava pre všetkých. 😉👌
  Súčasne prebehla prednáška na tému dekubity 👍
  Neformálnym opatrovateľkám a opatrovateľom, osobám vykonávajúcim osobnú asistenciu 📢
  Vstup na prednášky máte stále bezodplatný vďaka podpore magistrátu 🌷😉
   
 • Máme novú lektorku na prednášky a kurzy opatrovania 🙂

  PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, MBA

 • Prednášky bežia, rovnako beží aj Kurz opatrovania. Čaká nás práca na projekte Odborná opatrovateľka v Liptovskom Mikuláši a ďalšie projekty na pomoc opatrovateľkám, opatrovateľom a osobám na ich pomocnú ruku odkázaným.

August :

 • 1. a 4. Augusta sme mali možnosť odprezentovať činnosť Mostov na letnej univerzite , žiaľ sme PCR pozitívni a túto príležitosť sa nám nepodarí využiť.
  Každopádne ďakujeme magistrátu hlavného mesta za podporu 😉👌
 • Pre pána Mariána sme objednali nový vozík – kópiu toho ukradnutého. Podarilo sa nám to vďaka vám priatelia a Grantu hlavného mesta Slovenska Bratislavy
 •  
 • Vozík pre pána Mariána stále nedorazil. Zapožičali sme mu zatiaľ jeden z naších – ten mu síce z dôvodu jeho postihnutia nevyhovuje, aspoň dočasne však rieši jeho situáciu
 • Kurz opatrovania prebieha a s ním spojené verejné prednášky
 • V spolupráci  s Operačným strediskom zdravotnej záchrannej služby organizujeme kurz 1. pomoci
 • p. Máriovi sme prispeli aj na kauciu na bývanie – príspevok bol vzhľadom k výške kaucie skôr symbolický, veríme však že sa k nám pridajú viacerí
 • Vďaka p. Igorovi a p. Silvii nám pribúdajú pomôcky pre inkontinetných – radi im nájdeme uplatnenie
 • Jedno pekné dopoludnie sme venovali inštruktáži základnej práce s PC 😉 Word, kopírovanie, zdieľanie, ukladanie dokumentov, atď..
  Aj v tejto aktivite nám pomohol Magistrát BA. Vďaka grantu z programu Bratislava pre všetkých, sme mohli zakúpiť nový počítač 😉 ak vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať – radi sa vám budeme individuálne venovať.
  Jedná sa o základnú prácu s PC, tabletom či smartfónom 🤩
 • Nadviazali sme spoluprácu s Akadémiou vzdelávania a výskumu v sociálnych službách
 • Dostali sme pozdrav od našej absolventky Simonky, ktorá momentálne pôsobí v Afrike – aj tam sa už naši objavili 🙂
 • Máme úspešne za sebou niekoľko hodinový rozhovor s pani Evou, ktorá sa so súrodencami stará o rodičov. Prebrali sme viaceré témy – od opatrovania, opatrovateliek, ako postupovať pri vybavovaní príspevku na opatrovanie a mnohé ďalšie. Pani Evu sme skontaktovali s pani Martou a poskytli jej aj brožúry, ktoré sú voľne dostupné na našich stránkach. Súčasne sme jej pre mamku zapožičali zdravotné pomôcky – pokusne, či ich bude ochotná akceptovať. Veríme že jej pomôžu a budú motiváciou opäť opustiť byt a vyraziť napríklad do kostola, kde pred tým chodievala pravidelne. 😉 Aj touto aktivitou vám môžeme pomôcť vďaka magistrátu BA 🙂
 • Po dlhšej pauze tu máme ďalšiu spoluprácu s Vilom Rozborilom 🙂 zabezpečujeme opatrovanie pre  63 ročného, imobilného, mentálne postihnutého pána po mozgovom infarkte. Je potrebné sa o neho postarať počas 9 dní natáčania / 24 hodín denne.
 • Ak potrebujete opraviť, či nastaviť zdravotnú pomôcku, radi vám pomôžeme. Vďaka magistrátu máme uhradenú 1/4 podnájmu priestorov centra nášho OZ 🙂
 • Prednášky pre formálne aj neformálne opatrovateľky a opatrovateľov stále pokračujú – tentokrát to bola téma: Podávanie liekov pri opatrovaní. Aj na týchto prednáškach má magistrát BA svoj podiel 🙂 minulý rok nám prispel na notebook a tiež uhradil poplatky za prenájom a údržbu webovej stránky 🙂

 

Júl :

 • máme k dispozícii ďalší materiál na zapožičanie – ďakujeme Ivan 🙂
 • vďaka pomoci magistrátu BA organizujeme ďalšie voľne prístupné prednášky na témy spojené s opatrovaním – veríme, že pomôžu hlavne neformálnym opatrovateľkám a opatrovateľom
 • aj vďaka tomuto projektu vieme pomôcť skupine neformálnych opatrovateľov v Bratislave bezplatným zapožičaním zdravotných pomôcok
 • Vďaka grantu, ktorý nám poskytol magistrát, sme dokázali tento týždeň pomôcť ďalšej domácnosti invalidnym vozíkom a objednať do nášho centra germicídny žiarič 😉
  Osobné stretnutia a prednášky budú zase bezpečnejšie.
 • 1. a 4. Augusta odprezentujeme činnosť Mostov na letnej univerzite. Tešíme sa na vás v Zrkadlovej sieni 🙂
 • Snažíme sa pomôcť pánovi Mariánovi, ktorému ukradli invalidný vozík
 • Na obrázku môže byť 1 osoba, pes a vonku
 • Nadviazali sme spoluprácu s Happyhomecare. V rámci tejto spolupráce budeme preškoľovať slovenské opatrovateľky pôsobiace v Holandsku
 • Potešíme sa každej návšteve – o to viac, ak sa jedná o jedného z naších prvých absolventov a otca našej zakladajúcej členky Táničky 🙂 Igor, si u nás stále vrelo vítaný 🙂

Jún :

 • Máme za sebou ďalší kurz 1. pomoci. Dlhoročná spolupráca s OS ZZS je fantastická.
 • Máme radosť, keď naše pomôcky pomáhajú. Tentokrát ďalšia spolupráca s Mirkou Hubinskou
 • Je to aj vďaka vám priatelia, vašej podpore, 2%, či Bratislavskému magistrátu ☺ a grantu Bratislava pre všetkých
 • Nedeľa a ďalšie stretnutie 💞
  Pani Zuzana nás požiadala o pomoc. Stará sa o 80 ročnú mamku po mozgovej príhode. Poradili sme jej v rámci našich možností, ukázali pár grifov , ktoré ponúka kinestetika, atď.
  Skontaktovali sme ju s pani Monikou a pánom Andrejom, ktorí jej bezodplatne zapožičajú schodolez a tak jej umožnia vyskúšať, či ho dokáže uplatniť pri starostlivosti o mamku 😉👌
 •  foto ilustračné
 • Záverečné skúšky Kurzu opatrovania 😉👌
  Dievčatá, boli ste 💯 percentné 💥
  Táto internacionálna = slovensko-ukrajinsko-srbská zostava sa dorozumela bez problémov.
  Teraz už vieme, ako je to s vôňou a pachom 🤣 tiež, čo je to byť úžasný 🤣
  Ďakujem vám všetkým.
  Zvláštne poďakovanie patrí tebe Nora Matiasovska za bohaté skúsenosti s ktorými si sa s nami podelila a firme Hartmann – Rico za to, že väčšine účastníčok bol kurz prístupný 💞
  Mikhail Gurov a tebe priateľ, za tlmočenie počas prvých dní 😉
  Máme vás radi – aj s Conorom.
  Nech sa vám darí 😘
 • Opatrovanie kráča s dobou a tak pomôcky ako inteligentný tlakomer s funkciou EKG, či Biolampa, sa stávajú súčasťou našich domácnosti. Sme radi, že aj tieto prístroje sa nachádzajú v ponuke nášho OZ.
  Už sú v teréne a pomáhajú neformálnym opatrovateľkám v Bratislave 🙂
 • Máme za sebou ďalších pár slov v televízii – tentokrát JOJ a na tému, ako zneužívajú podvodníci dôverčivých seniorov odkaz: https://www.noviny.sk/video/af48831f-168b-473d-bf99-1d565663f9b4/okradanie-seniorov?
 • už poznáme letný termín Kurzu opatrovania. Začne 11.07. a končiť bude 31. 08. 2022

Máj :

 • Ešte rýchlo dofúkať kolesá a pomoc môže vyraziť k príjemkyni
 • Opúšťa nás ďalší vozík – veríme, že poslúži – tentokrát do zariadenia
 • Kyslikový koncentrátor vyráža na ďalšiu misiu – tentokrát k pani, ktorá sa vracia z nemocnice bez polovice pľúc
 • Tinke sme dočasne zapožičali vozík – prajeme skoré uzdravenie
 • Zrealizovali sme 8 prednášok, bezplatne prístupných pre verejnosť – vďaka podpore mesta a grantového programu
 • Kurz opatrovania je tentokrát obohatený o poslucháčky z Ukrajiny a Srbska – na fotke Lena s Táňou 🙂 . Máme aktuálne 3 dievčatá z Ukrajiny, 1 zo Srbska a 2 zo Slovenska – sú super.
 • Objavili sme sa v správach 🙂 Prečo dôchodcovia napádajú opatrovateľky – 24.05.2022 RTVS
 •  https://spravy.rtvs.sk/2022/05/preco-dochodcovia-napadaju-opatrovatelky-podla-odbornikov-je-tazke-predist-utokom/?fbclid=IwAR2ff3z0RaufQh3qXktQK60pCLDqS-LCZdIZQRqvivj8a9nkHczB2Yd1i58

Apríl :

 • Pripravujeme Kurz opatrovania s tlmočníkom do ruštiny – tlmočiť bude Jaro Slávik. Časť našej pomoci Ukrajine
 • Máme za sebou 💞 Veľmi príjemné stretnutie s p. Ľubicou Gálisovou z Fóra pre pomoc starším a Dankou Grafikovou z Komory opatrovateliek Slovenska
 • 🌼 Jarné upratovanie v plnom prúde 👌 Májový Kurz Opatrovania začne už 02.05. o 9:00 hod. Tešíme sa na vás.
 • ❣️ Neformálne opatrovateľky a opatrovatelia – máte možnosť, tak, ako počas všetkých predošlých kurzov, zúčastniť sa prednášok bezodplatne. ❣️ V prípade záujmu nás oslovte : mostypomoci@gmail.com
 • Tento kurz bude zase iný 😉 bude klasicky v slovenčine, no s prekladateľom do ruštiny 😉 Ak si chcete oprášiť ruštinu, radi vás uvidíme.
 • Osobne sa na túto výzvu dosť teším. Ruštinu som naposledy použil v roku 1984 – keď som z nej maturoval 🙈🙈🙈
 •    
 •  

Marec :

 • Pomôcky pribúdajú 💞
  Rebríček, či antidekubitová podložka päty – aj toto u nás nájdete.
  Ďakujeme každému, kto sa pripája k činnosti nášho OZ ✌️🤓
  Aj malé skutky spolupatričnosti majú veľký význam ❣️
 • Opustil nás ďalší invalidný vozík. Veríme, že pani Terézii dobre poslúži
 • Máme termín na kurz 1.pomoci – 19.03.2022 – ďakujeme OSZZS za ústretovosť. Veríme, že túto ponuku využijú aj neformálni opatrovatelia
 •  
 • Sme stále aktívní v pracovnej skupine Starší obyvatelia – magistrát BA
 • Pribudla nám reklama 🙂 veríme, že vďaka nej nás ľahšie nájdete aj na podujatiach v exteriéri 🙂
 • Niečo z fb : Dobry den, chcem sa spýtať, mamina 86 rokov, momentálne zapal sedacieho nervu už chronické sa mi zda, dalo by sa u Vas požičať chodítko na vyskúšanie? Ďakujem 🙂  Samozrejme, že máme a radi pomôžeme – ako je u nás zvykom, bezodplatne 🙂
 • 🌼 Včera nás, na krátku dobu, opustil kyslíkový koncentrátor 😉 Putoval do zariadenia s covidom
  Ešte sa vo svojom putovaní nezastavil. Je to asi najviac vyťažená zdravotná pomôcka, ktorú ponúkame 💞
 • Aj toto sú Mosty 💞 Večerný rozhovor / Margarita a Natália
  Ruska, ktorá pomáha Ukrajinke nájsť prácu na Slovensku 😉
  Jedna končí náš kurz opatrovania, druhú – aj s dcérou na ňom čoskoro uvidíme.
  Empatia a solidarita = to sú opatrovateľky 💞
 • Ahojte priatelia 😉  Dostal som túto správu
  Ak sa chcete pripojiť, viete, kde nás nájdete
  💞 Pred príchodom sa hláste 😉
  Ak chcete pomôcť finančne, toto je číslo nášho účtu :
  IBAN: SK408 3300 0000 0270 0735 744
  Do poznámky uveďte Mirka – pomoc ‼️
  Aby sme mohli odlíšiť túto konkrétnu , od ostatných príjmov.
  My samozrejme pomôžeme 👍S Mirkou spolupracujeme dlhodobo 👌
 •  
 • Stále sa niečo začína, každý deň sa niečo končí 😉  Tak máme za sebou ďalší kurz opatrovania – aj s neformálnou opatrovateľkou.
  Ďakujem vám, ste skvelí 💞
 •  
 • Zúčastňujeme sa celoročného vzdelávajúceho cyklu Na občanoch záleží
 • Zdravotné pomôcky nás opušťajú – tentokrát chodítko, pre pani, ktorá ešte nevie, či ho bude akceptovať a chce si ho pred zakúpením vyskúšať. My pomôcky nepredávame = naďalej ich poskytujeme bezodplatne / dlhodobo, či krátkodobo

Február :

 • Pomôcky pribúdajú a vracajú sa 😉👌  Vďaka Mimi Gerbelova za chodítko 💞
  Vozík u p. Doroty splnil účel a čaká na ďalšiu misiu – momentálne cestuje do nášho centra ✌️🤓
 • Začal kurz opatrovania – prvý tohtoročný. Prednášky sú prezenčné, dištančné aj kombinované
 • Možnosť preplatenia kurzov cez Hartmann Rico pre platiacich / momentálne máme aj dvoch neplatiacich – neformálnych opatrovateľov 🙂
 • Vďaka milej, krásnej , žienke s veľkým srdcom nám pribudlo pár vecí pre tých, ktorí ich potrebujú
 •  

 

Január :

 • Okrem prednášky, sme dnes stihli pomôcť zdravotnými pomôckami a spravili radosť Natálke 😉
  Natálka už dlho túžila po obrázku koníka. Teraz leží doma s vyvrtnutým členkom 🙃
  Tak veríme, že ju poteší a príde na veselšie myšlienky 💞
 • Sme radi, keď je MODRÁ SKRINKA inšpiráciou. Tentokrát na fb skupine pre opatrovanie v domácnosti. V každej domácnosti, kde pôsobia neformálni opatrovatelia, by mala byť dokumentácia. Hovoríme o neformálnych, lebo v prípade profesionálnych, to považujeme za samozrejmosť. 🤓👌
 •  
 • V rámci projektu Mosty, sme zrealizovali ďalšiu otvorenú online prednášku – Imobilita / imobilizačný syndróm
 • Prebiehajúci Kurz opatrovania čaká na ukončenie. Ďalší začína 07. 02. 2022 – 18. 03. 2022
 • Zapožičiavame ďalší invalidný vozík
  Beží prednáška na tému preležaniny
  Zúčastnil som sa, ako zástupca KOS – Komora opatrovateliek SK (OZ) na krátkej tlačovke s Annou Ghannamovou pred úradom vlády. Viac informácii na skupine KOS 😉

 

Rok      2021

 

December :

 • plánujeme Valné zhromaždenie Mostov pomoci – žiaľ , história sa opakuje a bude znovu online
 • bezplatné prednášky stále prebiehajú 01.12.2021 – KOMUNIKÁCIA V OPATROVATEĽSTVE 1. časť
 • zapojili sme sa do výzvy ,,Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok“
 • Veľké ĎAKUJEME ❣️  Beáta Bellová 💞  Za ďalšiu pomoc 😉👌
 • Stretnutie so Silviou Valovičovou z OZ MEDZIGENERÁCIA 😉 So Silviou sme sa spoznali vďaka magistrátu BA v pracovnej skupine Starší obyvatelia. Začína spolupráca s ďalšou proseniorskou organizáciou ❣️  www.trenovaniepamati.sk
 • Ďakujeme Jana Briffa, za sedátko do vane s operadlom, ktoré určite pomôže 😍  📌 Súčasne túto pomôcku ponúkame na zapožičanie – tradične bezodplatne.
 • Bezplatné prednášky pokračujú, tento mesiac v duchu komunikácie – už prebehli 3 časti. Conor asistoval
 • Pripravujeme vyúčtovanie Grantu Hlavného mesta Bratislavy – na projekt Mosty – veľmi nám pomohol
 • Absolvovali sme posledné tohtoročné stretnutie pracovnej skupiny ,,Starší obyvatelia“ – magistrát BA. Stretnutie prebehlo zase online. Už nech sa vráti doba, kedy sme si po stretnutiach dali kávičku na Primaciálnom námestí a pokračovali v rozhovoroch
 •   
 • Tento rok sú za nami aj posledné prednášky štúdia na AVVSS – pokračovanie v Januári
 • Zabezpečili sme opatrovateľku pre pána so 6. stupňom odkázanosti – zatiaľ raz týždenne pomoc manželke
 • Ďalšia pomoc je na ceste 🙂
 • Trošku netradične – Dočasná pomoc putuje juniorke 😉 Prajeme skoré uzdravenie 🎅👌
 • Absolvovali sme pracovné stretnutie s MZ – Helena Gondárová-Vyhničková, Milan Laurinc, Zuzka Fabianová.
  Za KOS sa zúčastnili Iveta Ždiľová, Danka Grafik, Jarino Servatka ( viacerí členovia Mostov sú v KOS ) Hovorili sme o mnohých problémoch, s ktorými sa stretávajú opatrovateľky v ZSS, ale i v terénnej službe,či neformálne, o vzdelaní a často málo kvalitných opatrovateľských kurzov, o nedostatku personálu, ale i ďaľších témach, na ktoré samozrejme pridelený čas nestačil.
  V tomto predvianočnom období ďakujeme za čas strávený konštruktívnou debatou a veríme, že ďašie rozhovory budú nasledovať….❤
 • Ďakujeme pánovi primátorovi za pozdrav a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s magistrátom 😉
 • Ďakujeme za prianie všetkého dobrého z MPSVaR
 • Priatelia a priaznivci nášho OZ 💞
  Zo srdca vám prajeme všetko dobré v novom roku. Veľa zdravia, osobných aj pracovných úspechov.
  Ďakujeme za podporu, ktorú ste nám poskytli v uplynulom roku 💞
  Veríme, že rok 2022 bude ešte úspešnejší a spolu dokážeme podať pomocnú ruku tam, kde je a bude potrebná.
  💞💞💞 ĎAKUJEME 💞💞💞

November :

 • Pripravujeme otvorenie ďalšieho Kurzu opatrovania – zatiaľ máme 10 záujemcov
 • Počas Dušičiek stretávame aj ľudí, ktorí sú ďaleko. Je príjemné posedieť chvíľu spolu, aspoň raz do roka. Pospomínať, dozvedieť sa , ako žijú a samozrejme, je to aj doba hrejivých objatí 🙂
 • 90 ročná pani Mária nám ukázala, ako si pripravuje domáci dezert. Videa s prípravou nájdete na našej fb skupine 🙂
 •  
 • 🔻 Akútna situácia – roztrhnúta achilovka v Hainburgu – vybavený prevoz, protetika, pomôcky  🔻 Zakúpený ďalší invalidný vozík
 • Máme prvú skupinu terénnych opatrovateliek z Rače 😉 IMOBILIZAČNÝ SYNDRÓM – ČO S NÍM
  Časť našich prednášok z cyklu : Ochrana seniora v domácnosti 💞
 • ❣️ Máme zase niečo na darovanie ❣️  Beata Bellova ďakujeme , príjemcovia sa už hlásia
 • Zúčastňujeme sa konferencie o sociálnych službách: POST-COVIDOVÉ A SYSTEMOVÉ ZMENY v sociálnych službách
 • Pokojný Advent priatelia
 • Pracovná skupina starší obyvatelia KPSS – magistrát BA – aktívne sa zapájame / stretnutie 30.11.2021

Október :

 • Tu si môžete pozrieť KLUB 3 – kam sme dostali pozvanie :  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17008/291094?fbclid=IwAR0Pr-EDUrUitzAlQyFxoz7FdpUrB9stzSOa8OwmrURF7IUFbxR1mGL-Grw
 • Alebo si to najdite v archíve STV3 – Klub3 – vysielané 05.10.2021 o 20:35 hod
 • Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia Komory Opatrovateliek Slovenska
 • Poskytli sme rozhovor o našej činnosti týždenníku Šarm
 • Pracovné stretnutie 3 OZ : Mosty pomoci, Komora opatrovateliek Slovenska, Idem natrvalo domov. Dávame hlavy dohromady – ako čo najviac pomôcť formálnym aj neformálnym opatrovateľkám a opatrovateľom
 • Mali sme stretnutie s Hlasom 😉
  p. Raši, p. Tomáš, p. Dolinková, p. Antošová
  Za Mosty pomoci: Jaroslav Servátka a Dean Ivan, Idem natrvalo domov: Anetta Strýčková a za Komoru opatrovateliek SK: Danka Grafiková +2 .
  Každé jednanie je prínosom.
  Preberali sme rôzne témy.
  Dosť sme sa venovali medzirezortnej problematike. Finančnému ohodnoteniu. Náročnosti práce. Veku a zdravotnému stavu opatrovateliek. Tomu, že systém v priebehu 5 až 10 rokov padne.
  Jediná cesta je zvýšiť finančné ohodnotenie a celý systém, čo najskôr, prebudovať od základu.
 • Ďalšia spolupráca s Nebom 🙂 Tentokrát sme našli opatrovateľku, ktorá sa  7 dní postará o 25 ročného pána s DMO – počas natáčania v Tatralandii
 • Kurzy opatrovania majú úspech. Jeden končí a už máme 8 záujemkýň na ďalší
 • Máme pracovné stretnutia s primátorom Bratislavy p.Vallom a pracovnou skupinou Starší obyvatelia KPSS
 • Aktívne spolupracujeme s OZ Seniori v pohybe a Centrom Memory
 • Dlhodobo spolupracujeme s Mirkou Grécovou – Hubinskou. Tentokrát naša spoločná pomoc smerovala za územie BA a to do Malaciek. Naše združenie prispelo inkontinenčným materiálom pre ležiacú pani. Stará sa o ňu dcéra v domácnosti. Tak, ako každý neformálny opatrovateľ, nemá to ľahké.
 • Zabezpečili sme zdravotnú asistentku k zomierajúcemu pánovi. Manželka nedokáže sama opatrovať ho plnohodnotne v domácom prostredí. Tentokrát mierila naša pomoc do Senca. Ďakujeme pani Veronike za bezodplatnú pomoc a ochotu – popri zamestnaní pomôcť blížnemu.
 • Ďakujeme za finančnú podporu p. Matejovi Slezákovi a Sandre. V minulosti sme im pomohli kyslíkovým koncentrátorom. Vďaka ich veľkorysosti teraz dokážeme pomôcť väčšiemu počtu ľudí
 • Spoločne s KOS a IND sme mali stretnutie s premierom p.Hegerom – snažíme sa o pomoc, ako formálnym, tak neformálnym opatrovateľkám a opatrovateľom

September :

 • Zapožičiavanie pomôcok má úspech, okrem domácnosti, sme pomohli chodítkom aj do azylového domu
 • Modrá skrinka má viacero využití, ako s ňou efektívnejšie pracovať ? To sa dozvedeli záujemcovia na prednáške o starobnej demencii
 • Znovu sa uchádzame o vašu pozornosť pri pukazaní 2% z daní. Už sme zaregistrovaní aj na budúci rok a tak rýchlo, že sme 5. v republike 🙂
 • Chystáme sa na galavečer DOBRÉ SRDCE – národna cena starostlivosti / pod záštitou prezidentky. Máme VIP vstupenky, tešíme sa na program aj na stretnutia.
 • Pomohli sme pani Andree. Jej 91 ročná mamka sa vrátila z nemocnice. V domácnosti sme ukázali, ako  pomôcť, pomohli s osobnou hygienou, bezplatne zapožičali chodítko a dohodli opatrovateľku, ktorá  príde na pár hodín 2/3 krát v týždni pomôcť
 • Pomáhame pri orgánizácii valného zhromaždenia Komory opatrovateliek Slovenska, ktoré sa uskutoční 5.10.2021
 • Spolupracujeme s o.z. Seniori v pohybe – snažíme sa propagovať ich zmysluplnú činnosť a zaujímavé prednášky
 • Zúčastnili sme sa natáčania Klub3 s Katkou Brychtovou a Marcelom Hanáčkom 😉 vysielať sa bude 05. 09. 2021
  Stretol som dve úžasné dámy. PhDr. Vlastu Antalovú, CSc. a Mgr. Marínu Čarnogurskú-Ferencovú, CSc.
  Ďakujem Evičke Soldánovej, že si spomenula na naše O. Z. 💞
 •  
 • Boli sme na gala večere Dobré srdce 🙂 stretli sme množstvo super ľudí s veľkým a dobrým srdcom 🙂
 • Gala večer si môžete pozrieť 14.10.2021 na STV2 – prípadne si ho neskôr nájsť v archíve

August :

 • Spolupráca 3 občianskych združení. Stretli sme sa s Dankou Grafikovou, Ivetkou Ždiľovou z KOS a Anett Strýčkovou z Idem natrvalo domov 😉👌
  Dali sme hlavy dohromady a venovali sa cca 7 hodín pripomienkovaniu návrhu :
 • Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike
  Naše pripomienky nájdete  v súboroch na našej fb stránke 😉
 • S OZ Komora opatrovateliek SK a OZ Idem natrvalo domov sme pripomienkovali zároveň aj  zákon o sociálnych službách.
  Naše pripomienky nájdete, rovnako, ako v predchádzajúcom prípade, v súboroch na našej fb stránke 😉
 • Zapožičiavanie pomôcok má pozitívnu odozvu. Tento mesiac nás dočasne opustil zdvihák, podložka na lôžko a 2 invalidné vozíky
 • Účastníci Kurzov opatrovania končia priebežne – veríme, že sa nelúčime na dlhú dobu a znova sa uvidíme 🙂 Gratulujeme k uspešnému ukončeniu kurzu
 •  
 • Prednáška na tému ,, Ochrana seniora v domácnosti/Modrá skrinka“ mala úspech. Viedla zároveň aj k záujmu o ďalšie prednášky, hlavne na tému starobnej demencie a validácie. Potvrdenie, ktoré vidíte je iba ukážka – meno a dátum narodenia je vymyslené.
 • Už máme prvých záujemcov na kurz opatrovania, ktorý začína 06.09.2021. Kurz je ohlasený na MPSVaR a zatiaľ máme záujemcov z dvoch ZSS  🙂
 • Chystáme sa na galavečer Dobrého srdca – na program aj osobné stretnutia so skvelými ľuďmi

JÚL :

 • Podporili sme terénnu paliatívnu strastlivosť 😉
  Po milom stretnutí s ambulantnou sestričku z Klenovej, sme im dlhodobo zapožičali vozík, antidekubitovú matrac s motorom a ďalšia pomoc čaká na vyzdvihnutie 😉
 • Pripravujeme stretnutie zástupcov proseniorských organizácii – zoznámenie s projektom Modrá skrinka. Radi by sme ho uskutočnili v spolupráci s magistrátom BA
 • Zapožičali sme ďalšie pomôcky – kyslík a chodítko.
 • Zakúpili sme ďalšie chodítko a invalidný vozík
 • Kurz opatrovania s prednáškami pre verejnosť prebieha – tento mesiac ho u nás ukončil aj Stami – Grécky medik so záujmom o sociálne služby
 • Absolvovali sme stretnutie s Annou Ghannamovou – APSS SR a Dankou Grafik – KOS

JÚN :

 • Do ponuky nám pribudli sedátka do vane, protišmyková podložka a inkontinenčné nohavičky.
  Ďakujeme pani Zuzana 💞
 • Natočili sme videprezentáciu k Modrej skrinke a rozposlali na rôzne strany 🙂 , veríme, že zaujme
 • Vďaka Magistrátu BA sme absolvovali v Centre Memory –  s p. Mgr. Mária Wirth prednášku na tému Aktivizačný program pre seniorov.
 •      
 • Potešilo nás tiež stretnutie s p. PaedDr. Máriou Čunderlíkovou – poskytla našemu združeniu niekoľko Príručiek pre tých, ktorí sa starajú o človeka s Alzheimerovou chorobou
 • Nadviazali sme spoluprácu s OZ Idem natrvalo domov
 • Pribúdajú nám a opúšťajú nás zdravotné pomôcky – momentálne sú v kurze sedátka do vane 🙂
 • Konzultácie pokračujú – tentokrát rodine s pánom, ktorý má močový katéter
 • Máme reklamnú plachtu – navštevníci nás nájdu omnoho jednoduchšie

Máj :

 • Dostali sme pozvánku na tlačovú konferenciu k svetovému dňu ošetrovateľstva – radi sa zúčastníme
 •  
 • Otvaráme Májový kurz opatrovania / 17. 05. – 30.06.2021
 • Pripojili sme sa 🤓 2 mechy šatstva sú odovzdané, veríme, že pomôže 💞
 •   
 • Aktívne spolupracujeme so sociálnym oddelením v Rači. Mali sme návštevu sl. Evu a predstavili sme jej náš projekt
 • Získavame podporu pre Modrú skrinku – ak sa podarí , bude aplikácia .
 • Zabezpečujeme poradenstvo a pomoc pre rodinu s alzheimerikom
 • Zúčastnili sme sa konferencie ku dňu ošetrovateľstva, stretli sme super ľudí – vďaka Hartmann-Rico
 • Zapožičali sme znovu kyslíkový koncentrátor – tentokrát pánovi, ktorý sa vrátil z nemocnice po Covide
 • Zakúpili a okamžite sme aj zapožičali  invalidný vozík – bude vyučtovaný z projektu Mosty / podporovaného magistrátom BA. Dúfame, že financie čoskoro dorazia – spoľahli sme sa na prísľub
 • Máme v ponuke ďalšiu polohovateľnú posteľ – zo srdca ďakujeme pani M za dar , ktorý podporí činnosť nášho občianskeho združenia

Apríl :

 • Vďaka magistrátu BA môžeme pracovať efektívnejšie. Na projekt ,,MOSTY“ nám bol odsúhlasený grant. 😉 ĎAKUJEME 😉
 • 😉 Niečo z tvorivej dielne ,,Modrá skrinka“. Súčasť prednášky – kurzu opatrovania. Ako vyplníme čas seniora – aktuálna téma Veľkonočné sviatky 😍
 • Opustilo nás ďalšie chodítko, putovalo do Rače 😉
 • Pribudlo nám sedátko do vane – ďakujeme Žofia Žof 💞
 • Zaujali sme Modrou skrinkou  terénnu soc. pracovníčku a prisľúbila nám pomoc pri jej propagácii 🌼
 • Terennému opatrovateľovi z Karlovej Vsi – Martinovi – sme z AT zabezpečili lieky, ktoré na SK nie sú.
 • Poskytli sme krízovú intervenciu pánovi, ktorému nešťastne zomrela 18 ročná dcéra
 • Prostredníctvom KOS – Komory Opatrovateliek SK, spolupracujeme s poslancami NR SR a pripomienkujeme návrhy nového zákona o sociálnych službách
 • Absolvujeme viacero stretnutí – prevážne formou videohovorov – zameraných na ozrejmenie problematiky a náročnosti práce opatrovateliek – ako formálnych, tak neformálnych
 • Na kurz nastúpili dievčence spoločne 💞 no ukončenie je na etapy a jednotlivo 🙈
  Dnes pribudla medzi opatrovateľky ďalšia posila – pravdepodobne do terénu v Karlovke 😉
  Vesna blahoželáme a vitaj ❣️
 • Nezaháľame ani pri tréningoch psychohygieny, kreativity a jemnej motoriky 🙂 . Vyrobili sme hand made magnetky 🙂
 • 💞 Terka ďakujeme 💞
  Dlhoročná opatrovateľka, už na zaslúženom dôchodku, si kráti čas takými krásnymi výtvormi – ak ho teda nevenuje vnučke 😍
  Terku môžete u nás stretnúť , ako hosťa kurzov opatrovania – počas besedy, na čo sa majú pripraviť opatrovateľky, chystajúce sa pracovať formou turnusového -24 hodinového – opatrovania v zahraničí.
 • Terku sme v jej ďaľších aktivitách podporili terpentínovým olejom, plátnami a vrelým objatím 🙂 už sa tešíme na spoločné malovanie
 • s Dankou Grafikovou na pracovnom stretnutí s poslankyňou p. Janou Žitňanskou.
  KOS – Komora Opatrovateliek Slovensko, sa snaží neustále poukazovať na neuspokojivú situáciu pomáhajúceho personálu.
  Súčasne navrhujeme riešenia a snažíme sa mať možnosť pripomienkovať návrh novelizácie zákona o sociálnych službách.
 •    

Marec :

 • INFORMAČNÝ MAGAZÍN IN. BA

Okrem iného, predstavuje proseniorske organizácie pôsobiace v Bratislave 😉👌

V marcovom čísle nájdete niečo o našom o. z.
 • Spolupracujeme poradenskou činnosťou aj s MPSVaR .
 • vďaka poradenskej činnosti pri opatrovaní člena rodiny, nás navštívil pán Jozef S. Roky sme sa s Jozefom nevideli a okrem pracovného, bolo to aj veľmi milé ľudské stretnutie. Jožka upútali aj obrázky z našej dielne a tak tu niečo čaká na jeho ďalšiu návštevu
 • Už tento mesiac sa budete môcť zúčastniť na našich prednáškach formou videokonferencie 😉
  Stačí mať nainštalovaný ZOOM a na náš email mostypomoci@gmail.com poslať žiadosť o prihlasovací link.
  Termíny a témy prednášok budú priebežne zverejnené na našej fb skupine 😉
 • Pre projekt  ,,Modrá skrinka“ sme vytvorili samostatnú fb skupinu : https://www.facebook.com/groups/437687274079141
 • Ivana Antošová nám pomohla už v minulosti. Tentokrát sa stala súčasťou našej činnosti už, ako členka Mostov 👌 V piatok nám s manželom a dcérkou priviezli vozík, ktorý bol v doprovode bodyguarda Conora dopravený do Dúbravky a terénna opatrovateľka Anna Hauková už pre neho má umiestnenie 💞  Veríme, že pomôže
 •   
 • 💞 Vďaka firme Techhouse www.techhouse.sk sme mali možnosť dodať do pár domácnosti pulzný oxymeter 😉👌Ďakujeme v mene príjemcov
 • Jeden oxymeter putoval s kyslíkovým koncentrátorom na ďaľšiu pomoc ku kovidovej pacientke – tentokrát do Stupavy . Veríme, že pomôže
 • V spolupráci s KOS sme naformulovali a v mene Komory opatrovateliek Slovenska, odoslali otvorený list 14 poslancom
 • Stretnutie pracovnej skupiny venovanej starším ľuďom v rámci nového cyklu komunitného plánovania sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 •  

 

Február :

 • WC sedátko a hygienické pomôcky vyrážajú do domácnosti – pani Marta využila našu ponuku pre mamku a kamaráta pred operáciou bedrového kĺbu
 • Nahrali sme krátke – amatérske video, ako upútavku na ,,Modrú skrinku“. Osoby a obsadenie : Lenka – Lenka Kabátová, starostlivý syn – Jarino Servátka, kamera – Henka Servátka Ivanová, kulisy – priestory nášho O.Z. Video si môžete pozrieť aj na tejto stránke v priečinku MODRÁ SKRINKA 🙂
 • Máme predĺženú akreditáciu 🙂 na ďalšie 3 roky 🙂
 • Opustilo nás ďalšie WC kreslo a chodítko, pani Emme prajeme, aby dobre poslúžilo
 • Sme k dispozícii seniorom a každému, kto potrebuje pomoc pri sčítaní obyvateľov. Našu pomoc už aktívne využívajú 🙂 🙂
 •  
 • Zúčastnili sme sa pracovného stretnutia s pánom ministrom MPSVaR – Milanom Krajniakom. Spolu s Dankou Grafikovou – predsedkyňou O.Z. Komora opatrovateliek Slovensko, p. Martinom Borguľom – poslancom NRSR a jeho asistentkou Mgr. Lenkou Bártovou, sme prebrali hlavné témy , ktoré ťažia opatrovateľky a sanitárov. Podľa slov pána ministra, je to prvé stretnutie, ktoré bude mať určite pokračovanie.
 • Vo štvrok 25.2.2021 sa uskutočnilo stretnutia na pôde Národnej rady s predsedom NR SR Borisom Kollárom.
  Rokovania sa zúčastnili za KOS Dana Grafiková a Jaroslav Servátka (Mosty pomoci).
  Taktiež pani poslankyňa Petra Krištúfková, pán poslanec Borguľa a asistentka p. poslanca pani Bartová.
  Pre krátkosť času sme nestihli prerokovať všetky body ktoré sme si pripravili, ale dostali sme prísľub, že sa im budeme venovať pri ďaľších stretnutiach.
  Debatovali sme o všeobecne známej zlej situácii v soc. službách nielen v Zariadeniach soc. služieb, ale aj v teréne.
 • Pripravujeme prednášky online  – už od budúceho mesiaca sa ich budete môcť zúčastniť 🙂  nainštalujte si ZOOM a ideme na to

 

Január :

 • Valné zhromaždenie v roku 2020 prebehlo formou videokonferencie – opatrenia COVID – 19. Dokument nájdete na tejto stránke – O združení / Výročné správy
 • Nedeľná akcia  😇   zavinšoval nám do nového roku Igor Horský  – kamarát z Brezna. A že či nechcem použitý vozík 🙈 jasne, že chcem, tak, že mi pošle dva 😉  Beata Bellova
  nám vozíky dnes priviezla – ďakujeme.  Halina Zemanovičová  sa hneď postarala o umiestnenie jedného. Na parkovisku bol okamžite premiestnený a odoslaný do domácnosti, kde na neho čaká pani P, pred operáciou chrbtice.
 • Opustil nás ďaľší WC vozík – tento krát putovala naša pomoc do Stupavy.
 • Ďalšia pomoc z Brezna už je u nás – tentokrát sú to inkontinenčné pomôcky  😉 Ďakujeme Igor Horský  a Beata Bellová ,  ľudia, ktorí voňajú človečinou 💞
  Tak, kto potrebuje, dajte vedieť a príďte si pre ne – tradične bezodplatne ❣️
 • Vďaka magistrátu BA 💞  Videokonferencia, ako sa uchádzať o grant.
  Za naše OZ sme sa prestriedali : Jarino s Henkou a Lenkou Kabátovou 😁
  Teraz nás ešte čaká úspešne sformulovať žiadosť, ktorá uspeje 🙈
 •   
 • Individuálne záverečné skúšky Kurzu opatrovania – zamestnanci ZSS. Aby bola možná zastupiteľnosť v tejto náročnej dobe.
 • Stále aktívne spolupracujeme s Komorou opatrovateliek Slovensko. S predsedníčkou KOS Dankou Grafikovou, sme poskytli náš pohľad na situáciu v ZSS Mgr. Lenke Bártovej, asistentke poslanca p. Borgulu
 • Vrátil sa nám 1 invalidný vozík – splnil poslanie 🙂 a pribudol nám ďalší na zapožičanie – ďakujeme rodine Popovičových
 • S Norikou sme odniesli inkontinenčný materiál do nemocnice Ružinov, kde pomôže na ARO a klinike ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie
 • Vrátil sa nám kyslíkový koncentrátor – je pripravený na ďalšie zapožičanie
 • Opustilo nás ďaľšie chodítko – veríme, že pani Boženke dobre poslúži 🙂 súčasne nám pribudlo pár balíkov inkontinenčných pomôcok 🙂

 

Rok      2020

 

December :

 • kurzy opatrovania fungujú iba pre zamestnancov ZSS – 31.11.2020 úspešne ukončili kurz 3 zamestnanci CASA z Pezinku, momentálne máme 3 zamestnancov z Domu 3 veku a Geriónu. Ďaľších 6 z Casa Slovensko čaká a nastúpi pravdepodobne v Januári. Účastníci kurzov sú každý týždeň testovaní antigenovými testami v zamestnaní, lektor PCR testom 🙂
 • vracajú sa nám pomôcky, ktoré môžeme ďalej bezodplatne zapožičiavať
 •   
 • naša členka Norika sa vrátila po prekonaní Covid-19 domov – zapožičali sme jej kyslíkový prístroj, ktorý jej uľahčí dýchanie. Veríme, že sa čoskoro dostane do predchádzajúcej formy
 •  
 • poskytli sme telefonické poradenstvo pani Helenke, čaká po úraze na prepustenie z nemocnice a potrebuje starostlivosť a asistenciu.
 • aktívne spolupracujeme s Komorou opatrovateliek Slovenska. Zúčastňujeme sa spoločných stretnutí, robíme poradenstvo, získavame nových členov 🙂 minulý mesiac to bolo stretnutie s odborármi, tento mesiac nás čaká stretnutie so zástucom fi. Hartman
 • spolupracujeme s magistrátom BA – ako jedna z nezískových organizácií zameraných na seniorov
 • máme predlženú zmluvu na prenájom učebne a centra na Fedinovej – tak nás nasledujúci rok nájdete naďalej v Petržalke 🙂
 • pripravujeme Výročnú členskú schôdzu – v súčasnej situácii virtuálnu
 • ďalšia spolupráca so 7 nebom a Komorou opatrovateliek Slovenska. Tentokrát sa ideme postarať o 120 kg, 51 ročného imobilného pána – počas natáčania. Starajú sa o neho 70 roční rodičia.
 •             
 • ideme tam s našou členkou Lindou, ktorá má ,,Náruč pre vás“ a obaja sme vo vedení KOS 🙂
 • misia absolvovaná. Sľúbený honorár z Neba, sme zúžitkovali na ďalšiu pomoc. Niečo sme priložili a zakúpili sme kvalitnú odsávačku, ktorú sme rodine bezodplatne, dlhodobo zapožičali
 • Nočná akcia 🙂 Kyslikový koncentrátor presunutý tam,kde je nevyhnutne potrebný. Tentokrát 70 ročnému pánovi. Ostáva veriť, že splní svoje poslanie 🍀 Držíme palce

November :

 • Máme za sebou celoplošné testovanie, na ktorom sme sa aktívne podielali – viac, ak nakúknete na tejto stránke do zložky : ,, tak to vidím ja „, alebo do fb skupiny 🙂
 • Počas testovania sme sa zoznamili so sl. Silvinkou 🙂 táto mladá dáma pracuje vo Viedni a má vyštudovanú vysokú školu verejného zdravotníctva, vďaka ktorej nám prisľúbila spraviť pár prednášok o hygiene a ochrane na pracovisku 🙂
 • V dobe , tesne pred testovním, keď nebolo zdravotníkmi obsadených 40% odberových miest, sme poskytli rozhovor pre Život 🙂
 •    
 • Opustilo nás ďalšie chodítko, je fajn môcť pomôť a aspoň čiastočne uľahčiť život ľuďom, ktorí potrebujú pomoc
 • Poskytli sme poradenskú činnosť rodine pani Ť. Babička má cez 90 a je v zariadení soc. starostlivosti. Rodina si ju chce brávať domov pravidelne a byť pripravená reagovať na jej zdravotný stav

Október :

 • prebehli ďaľšie 2 kurzy 1. pomoci 🙂 obrovská vďaka OS ZZS
 • Mosty pomoci majú spájať a darí sa nám to. Oparovatelia a opatrovateľky sa u nás zoznámujú a porovnávajú svoje skúsenosti z praxe aj pocity a názory
 • v naších priestoroch prebehlo stretnutie niektorých koordinátorov Komory Opatrovateliek Slovenska. Ujasnili sme si predstavu fungovania KOS, určili krátkodobé ciele, bližšie sa spoznali. Ďakujem všetkým zúčastneným, že si našli čas.
 • otvárame ďalší kurz opatrovania – tentokrát v spolupráci s CASA Slovensko
 • jesenné sychravé počasie prinieslo aj ,,sychravé obmedzenia“ – v jednom kurze môžeme byť maximálne 6.
 • máme podanú žiadosť o zaevidovanie medzi uchádzačov o 2% v roku 2021
 • sme zaevidovní medzi uchádzačmi o 2% v roku 2021
 • máme transparentný účet :  https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2700735744
 • v spolupráci s Komorou opatrovateliek Slovenska , Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a fb skupinou Sociálne služby Slovensko sme dali podnet na VÚC Nitrianský / Hurbanovo / podnet na podozrenie z protispoločenskej činnosti
 • v spolupráci s KOS a fb skupinou Sociálne služby Slovensko sme riešili postoje riaditeľky ďalšieho ZSS – kde nastala po našej komunikácii zmena – v tomto prípade si žiadateľky o pomoc neželali uviesť názov mesta a ani zariadenia
 • zapožičiavame ďalšie pomôcky
 • sme členmi KOS a spolupodielali sme sa na ďalšom otvorenom liste na MPSVaR
 • Ako člen KOS sme dali podnet na prešetrenie možnej protispoločenskej činnosti – boli sme oslovení aj ako Mosty pomoci
 • Ahojte priatelia 😉 prihlásil som sa, ako dobrovoľník na vykonávanie odberov v Bratislave – nedeľa 1.11.2020 😷
  A tak, aj Mosty pomoci budú pri tom a budem vám vedieť povedať svoje pocity z prvej línie.
  💞 Je to lepšie ako čakať, čo povie jedna pani
 • 27. 10. 2020 sa má uskutočniť stretnutie na NR SR s pani poslankyňou Pivkovou a KOS. Máme sa ho zúčastniť, ako zástupci KOS – konkrétne Katka Mjartanová a Jaroslav Servátka
 • Pomohli sme pani M s opatrovaním mamky  – srdečná vďaka našej členke Norike a pani M za príspevok na činnosť nášho OZ 🙂
 • Tak sa nám podarilo ukončiť ďaľší kurz opatrovania – aj v sťažených podmienkach lockdawnu 🙂 . Poslucháči prichádzali na zaverečnú skúšku jednotlivo – maximálne boli v miestnosti 2. Od 01.11.2020 nastupujú do zariadení, ako noví opatrovatelia a opatrovateľky.
 •  

September :

 • Ďalší kurz opatrovania je za nami 🙂 . Dievčatá boli úžasné.
 • zúčastňujeme sa valného zhromaždenia KOS
 • Máme termíny na kurzy 1. pomoci. Tentokrát prídu školitelia za nami -Fedinova 6 –  a v jednom kurze nebude viac, ako 6 účastníkov.
 •   
 • 24.09. už je plne obsadený
 • ďalšie termíny : 29. 09. / 06.10. / 07.10. / 08.10. 2020 – kurzy 1.pomoci prednostne zapĺňame poslucháčmi naších kurzov opatrovania
 • V prípade záujmu , je možné sa prihlásiť – ak bude možnosť, radi vás uvidíme
 • 11. 09. 2020 sa konalo Valné zhromaždenie Komory Opatrovateliek Slovenska  https://www.komoraopatrovateliek.sk/o-nas .
  Boli sme pri tom. Na našej FB skupine sa dozviete viac. Otvorený list vláde SR, poslancom NR SR a výzva ministrovi, aby sme boli prizvaní na rokovania k zmene v soc.službách
 •     
 • Stretli sme sa so zástupcami osobných asistentov – s jedným zo združení. Belasý motýľ. Rozprávali sme o tom, čo nás spája a o nutnosti podielať sa na pripravovaných zmenách
 •  
 • kurz opatrovania začal 17. 09. 2020
 • pomohli sme ďalším chodítkom 🙂 naša pomoc putovala k Anne M. tentokrát až do Michaloviec
 • termíny kurzov 1. pomoci sú plne obsadené. Prvý kurz je za nami 🙂  Atmosféra úžasná , účastníci trochu unavení a prekvapení z náročnosti poskytovania 1. pomoci
 • priestory vydezinfikované a ideme ďalej
 • začala spolupráca s Lindou a jej aktivitou ,, Náruč pre Vás“
 • druhý kurz 1. pomoci je za nami 🙂 , lektor aj učastníci supeeeer . priestory dezinfikujeme aj počas obednej pauzy 🙂 🙂 🙂
 •   
 • ❣️ Vďaka p. Borovi a f. Slovcare sme mohli pomôcť p. Igorovi 😉
  Poisťovňa preplatí buď posteľ, alebo vozík. A tak sa musel, náš nechodiaci kamarát, rozhodnúť, čo si bude hradiť sám.
  💞 ešteže máme ľudí s veľkým srdcom, ktorí dokážu pomôcť a upraviť nám cenu na únosnú aj pre ZŤP

August :

 • Ďalší vozík našiel uplatnenie – pani bola po úraze prepustená z nemocnice a chce sa začleniť do normálneho života
 • Pripravujeme ,,pôdu“ pre valné zhromaždenie Komory opatrovateliek slovenska 🙂 . Radi by sme mali čo najväčšiu účasť
 • Kurz 1. pomoci sme mali z dôvodu Covid opatrení zrušený. Hľadáme náhradne termíny

Júl :

 • Hydraulické sedátko do vane už putovalo tam, kde je potrebné
 •   
 • Kurz opatrovania beží , dievčatá sa prvý krát stretli s glykémiou a Conor asistuje 🙂
 •     
 • Prvé stretnutie ohľadom Pooldienstov prebehlo, ďakujeme za ústretovosť diplomovanej sestričke Gabike Mackovej, ktorá má dlhoročné skúsenosti s touto službou v AT
 • jedná sa o zastupiteľskú službu v prípade náhleho výpadku personálu v zariadeniach – počas PN, dovoleniek, či aktuálne – pandémie
 • v zložke ,, Tak to vidím ja“ nájdete viac 🙂
 • nedeľa večer – 21:00 hod a opúšťa nás ďalší invalidný vozík – pani L. prepustia v pondelok z nemocnice a má značne omedzenú mobilitu. Radi sme pomohli 🙂
 • 23. 07.  Magistrát BA,  stretnutie proseniorských organizácií pôsobiacich na území Bratislavy. Tak sa tešíme na spoluprácu
 •     
 •   
 • p. Lucia Štasselová, p. Táňa Sedláková, p. Petra Tamášová – Magistrát BA
 • Či už dobrovoľnícke alebo profesionálne organizácie, ktoré sa venujú seniorom v našom meste.
 •           Bez nich by naše stratégie nemohli byť realizované.
                    Prvé stretnutie svojho druhu na Magistráte.
Aktivitka, o.z. – p. Alena Štefanovičová, Ing.
Seniori v pohybe o.z. – Mgr. Eva Soldánová
Mosty pomoci – Jaroslav Servátka
Alžbetínske naivné divadlo – Darina Stellerová, p. Šatan
Živena – p. Alena Bučeková
Klub LUNA – p. Lívia Matulová Osvaldová
Centrum Memory – p. Zuzana Habalová a p. riaditeľa Mária Čunderlíková
Seniorklub Quo Vadis – Janková
Stále dobrí – Ing. Mária Drahošová
Dobré roky – Dagmar Šimkovičová

 

Jún :

 • niektorí poslucháči stihli kurz opatrovania ukončiť, niektorí pokračujú až v tomto mesiaci – čakali sme na uvoľnenie covid opatrení
 • činnosť Mostov pokračuje 🙂 , naďalej bezodplatne zapožičiavame pomôcky. Tento mesiac nás opustilo chodítko a hydraulická stolička do vane už je zajednaná
 • aktívne spolupracujeme s Komorou Opatrovateliek Slovenska. Vypracovali sme porovnanie kvalifikácie zamestnancov soc. zariadení SK/AT
 • pripravujeme projekt ,,Plávajúcich služieb“
 • Zachraňujeme dravcov 🙂 tieto mláďatka sa nám objavili na terase, kde by dlho nevydržali

Máj :

 • Zapojili sme sa do aktivít za rozumný a bezpečný prechod hranic. Rozumieme štátnej karanténe, no vadí nám spôsob, akým je realizovaná
 •   
 • spolupracujeme s medzinárodnou skupinou Betreuerpool fuer Corona-Ausfall – na fotke s Bibianou Kudziovou (WKO Wien)
 • Dnes takto 😀👌 niečo ušité a Hanka s Dášou si odnášajú domov moje dielka a uznanie ❣ 
 •  
 • Záujemci o kurz opatrovania sa stále hlásia – zoznam čakateľov sa predĺžuje 🙂

Apríl :

 • Prednášky, kurzy, stretnutia sú dočasne pozastavené
 • Šijeme rúška, už sme zasobili – bezodplatne – viacero domov seniorov a niektoré ambulancie
 • Veľká vďaka Pali a Ľubka, Hanka, Dáša, Ivana, Henka a všetci ostatní, ktorí nám pomáhate pomáhať
 • Zapožičaný šijací stroj doslúžil. Kúpili sme nový a šijeme ďalej. Ďakujeme všetkým za podporu, vľúdne slovo a spolupatričnosť
 •  
 • Rúška sa míňajú aj zo stolíka pred naším O.Z. 🙂
 • Pripomíname si Deň narcisov 🙂 , aj keď verejná zbierka je odložená na dobu neurčitú
 • Ďakujeme za poďakovanie 🙂 , so Seniorcentrom spolupracujeme už niekoľko rokov a radi sme rúška vyrobili a dodali aj pre nich
 • Hana Hraško 🌹 žienka, ktorej prešlo rukami každé rúško z našej dielne. Niektoré rúška šila aj Lubka, Hanka ich však balila, rátala a dokumentovala, kam idú. Hanka, som rád, že si sa k nám pridala a snáď ťa tento obrázok ,darovaný z priateľstva a ako prejav uznania poteší A rúška od nás sú stále za ,, Vatikánsku menu“ 😎👌
 •     
 • Máme naspäť jeden z invalidných vozíkov na zapožičanie – rodine veľmi pomohol, čakali 4 týždne, než vybavili nový cez poisťovňu. Radi sme pomohli

Marec :

 • Prednáška Diabetes mellitus a diebetická noha  – mala úspech
 • Hlásia sa nám noví záujemcovia o kurz opatrovania
 • Z dotácie vlády sme zakúpili a zapožičali ďalšie zdravotnícke pomôcky – tentokrát toaletné kreslo a antidekubitové podložky
 • Prebehli 2 prednášky na tému ,, Hygiena, prevencia, COVID-19″
 • Opustili nás ďalšie zdravotné pomôcky – veríme, že pomôžu 🙂
 • Obmedzili sme prednášky – dôvod je jasný, prevencia COVID – 19
 •   
 • Pripravujeme sa na šitie rúšok – Pali a Ľubica Tomanovci nám zapožičali šijacú mašinku
 • Spolupracujeme s Modrým anjelom a s Národným krízovým teamom – dávame podnety na opatrenia v domácnostiach a zariadeniach
 • Šijeme 🙂 s Hankou Hraško – prvé rúška putuju seniorom do domácností  🙂
 •          

Február :

 • Niekedy ide človek iba kúpiť chlieb a ajhľa – Henka už volala záchranku, na Petržalskej žel. stanici pre nemecky hovoriaceho pána. Fakt je, že okolo neho prešlo viacero ľudí úplne ľahostajne. Veríme, že mu zásah našich šikovných záchranárov pomôže. 
 • 06.02.2020 ďalší deň otvorených kurzov, tentokrát ,, Cukrovka a diabetická noha“
 • Dostali sme krásny pozdrav od Andrejky – z Kováčovej 🙂 Zdvihák sme pripravený kúpiť, hneď, ako sa vráti – po dohovore s jej sestrou. Dôvod – využiť čo najdlhšie záručnú dobu.
 • Dnes nás opustilo ďalšie chodítko  pán Martin ho potreboval pre mamku. Momentálne máme ešte jedno – čaká na pána z klubu dôchodcov. Na budúci týždeň očákavame pomôcky zakúpené z dotácie. Faktúra je uhradená a s firmou Unizdrav sme sa dohodli na množstevnej zľave. Ďakujeme, že nám vyšli v ústrety a dokázali sme oproti pôvodnej ponuke ušetriť cez 100 € 
 • Dostali sme darček od Mimi Gerbelovej – darček z ktorého mám zimomriavky a tisnú sa mi slzy do očí – je to zamyslenie, pár slov, ktoré sú zmyslom tohoto združenia :-), ĎAKUJEME 🙂
 • Mosty
  (Venované tým, ktorí nezabudli
  konať dobré skutky… )

  Keď ťa uväzní
  samota beznádeje
  a ty stratíš vieru v dobro,
  obzri sa okolo seba,
  pošli záchranný signál.
  Dobrí poslovia
  prekonajú priepasť
  zlých rozhodnutí,
  balvany z cesty hodia
  na dno útesu,
  preplávajú na tvoj breh.
  Nevedia vyliečiť tvoje rany,
  vedia však byť pri tebe,
  postaviť most z tehličiek
  dobrých skutkov
  a ty po ňom prejdeš
  bosou nohou
  v ústrety nádeji.

 • Verejná prednáška 06. 02. 2020  ,, Diabetes a diabetická noha“ mala úspech.
 • Kompletizujeme projekt  ,, MODRÁ SKRINKA“ pozrite do odkazu na našej stránke a do e-mailu, prípadne na fb nám napíšte pripomienky – budeme radi 🙂
 • Verejná prednáška 17. a 18. 02. 2020  ,, Komunikácia a keď sa z dospelého stáva dieťa“
 • Už máme pomôcky na pomoc v domácnostiach 🙂
 • Invalidný vozík dorazil na miesto určenia a už plní svoje poslanie
 • Verejná prednáška 20. 02. 2020  ,, Kinestetika, Dekubity, Prevencia“  bola super 🙂 prednášala skúsená fyzioterapeutka p. Milada Gerbelová
 • Prebehol ďaľší kurz 1.pomoci – v Operačnom centre zdravotnej záchrannej služby
 • Zapožičali sme antidekubitovú podložku – pani Ľudmila sa stará o imobilného manžela
 • Verejná prednáška 24. 02. 2020  ,, Bazálna stimulácia“
 • Ďalšia pomoc putuje do Petržalky – pani Miroslava ju nesie pani Anne –  mamke pani Ivany M. 🌹 súčasne sme skontaktovali rodinu s pánom Marcelom Boorom a podarilo sa vybaviť aj polohovateľnú posteľ
 • O pomôcky je záujem – s pani Halinou sme riešili zapožičanie chodítka pre seniorku po operácii bedrového kĺbu
 • Na pár dní nás opustil ďalší vozík  tentokrát z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia. Pani s barlami viac, ako pár krokov neprejde.
 • V deň narodenín nášho štatutára bol ukončený ďalší z kurzov opatrovania. Bolo nám veselo, príjemne a určite sa ešte vidíme 🙂

Január :

 • Zápis z valného zhromaždenia už je k nahliadnutiu na tejto stránke
 • Malé Novoročné posedenie – v rámci sťahovania
 • Záujemci o kurz opatrovania sa už hlásia – 17. Januára začíname – zatiaľ piati
 • Zapožičiavame invalidný vozík – krátkodobo. Prišiel starší pán. Idú s manželkou na synov pohreb. Manželka chodí pomocou chodítka, no bojí sa, že to nezvládne. Veľmi radi sme mu ponúkli, na zapožičanie, invalidný vozík. Žiaľ, aj také veci sa stávajú. Sme radi, že sme mohli aspoň trochu pomôcť jednej rodine v tejto ťažkej chvíli. Je to prvé zapožičanie zdravotnej pomôcky v novom centre
 • nový rok a nové priestory začíname dňom otvorených dverí – Kurz opatrovania, prvé prednášky sú otvorené pre verejnosť
 • Pán Henrich potrebuje vozík pre pani Zdenku. Zdenka je po operácii bedrového kĺbu, učí sa znovu chodiť. Poslala ho k nám pani Ivana Antošová 😉 svet je malý.
   Radi sme pomohli ❣ Už má u nás zajednané – pre pani Zdenku – aj chodítko
 • Ďakujeme pani Mária Budveselova  na zapožičanie nám pribúdli 2 vozíky a hydraulická sedačka do vane. Ak niekto potrebujete 💞 viete ,kde nás nájdete. 😉 A veľká vďaka aj tebe Pavel Toman , že si nám ich dopravil do centra 👌
 • 17. a 20. Január  – Voľný vstup na prednášku ,, komunikácia a starobná denecia“. O túto tému je veľký záujem a už teraz máme záujemcov o ďalší termín. Škoda, že neprišli ohlásení záujemcovia a ostali nám voľné miesta, napriek záujmu.
 •  
 • Máme to čierne na bielom 😍👌 dostaneme 3.000 € na nákup zdravotných pomôcok. Ďakujeme, že máme možnosť viac pomáhať opatrovateľom v domácnostiach. Pani Lenka už čaká na zdvihák imobilných pacientov, ktorý jej pomôže so starostlivosťou o sestru s DMO. 🌷 Ešte raz ďakujeme 🌷
 • Oslovila nás pani P. Chodí do práce, súčasne sa stará o rodičov. Má záujem absolvovať kurz opatrovania – bez certifikátu. Samozrejme jej to bude bezodplatne umožnené  v pondelok máme prvé stretnutie 
 • Súčasne hľadáme, pre inú pani, opatrovateľku na pár hodín denne – inzerát nájdete na našej fb stránke, aj v našej fb skupine 
  A do tretice – naši sú na kurze 1.pomoci, tak na nich silno myslíme 
 • Absolvovali sme jedno individuálne stretnutie s pani P., ktorej 80 ročná mamka sa začala vracať do detstva. Príjemné 2 hodinky – plné pochopenia a porozumenia. Pani sa už nahlásila na našu dvojdňovú prednášku o komunikácii.
 • Prebehol ďalší deň otvorených kurzov. Dnešná téma ,, Imobilita, imolizačný syndróm a domáce opatrovanie“ .
 • Bodku, za dnešnou prednáškou, nám spravila nečakaná návšteva – ďakujeme Ivana Antošová, Richard Raši, Matúš Šutaj Eštok a aj dvom sympatickým slečnám.  A samozrejme naším skvelým poslucháčkam. Boli otvorené niektoré témy ohľadom opatrovania a taktiež téma Bratislava verzus východ z pohľadu opatrovateliek.
 • Príspevok na zakúpenie zdravotných pomôcok už máme na účte 🙂 budeme vás informovať, kam bola táto pomoc smerovaná 🙂

 

Rok       2019

 

December :

 • zapožičali sme – samozrejme bezodplatne – chodítko a sedátko p. R., veríme, že mu pomôže znovu sa rozchodiť
 •   
 • organizujeme posledný tohtoročný kurz 1.pomoci – 10. 12. 2019
 • máme prisľúbený príspevok na nákup zdravotných pomôcok do domácností – radi by sme rozšírili našu ponuku
 • organizujeme Mikulášske posednie pre naších členov a priateľov, ktorí nám pomáhajú
 • pripravujeme sťahovanie učebne / centra do väčších priestorov  🙂  .  Zmluvy sú podpísané, kľúče máme a v roku 2020 nás nájdete na Fedinovej ulici č.6 – terasa nad Alfou 🙂
 • pripravujeme koncoročné valné zhromaždenie
 • zapojili sme sa do finančnej pomoci ľuďom po výbuchu panelového domu v Prešove
 • pomôckami na ošetrovanie sme pomohli 80 ročnému pánovi z Dúbravky a jeho opatrovateľovi pánovi Martinovi

November :

 • mali sme milú návštevu – japonskú umelkyňu Čimi. Priniesla nám pár milých obrázkov a rozlúčila sa s Nelkou, ktorá po 2 rokoch odchádza z centra k nám domov
 • prebehol ďalší z kurzov 1. pomoci  – odozva klasicky fantastická. Okrem naších poslucháčov ho cez naše OZ absolvovalo aj viacero terénnych opatrovateliek
 •  
 • pomohli sme inkont. materiálom pánovi T. , ktorý má iba jednú ľadvinu a tento mesiac ho čaká operácia bedrového kĺbu. Pomôcky sme mali od pána Igora H., ktorý ich už nepotrebuje
 • radi sme pomohli sme s inkont. pomôckami aj pani Norike, ktorá sa stará o 94 ročnú babičku – tentokrát so sieťovými nohavičkami a plienkami
 • Pár fotiek z kurzu opatrovania 🤓 ďakujeme Evičke za pekný obrázok na pamiatku, Majke za perníky  a školíme ďalej.
 • 26.11. 2019 Organizujeme ďaľší kurz 1. pomoci. Vďaka Operačnému centru zdravotnej záchrannej služby , sú tieto kurzy na veľmi vysokej úrovni
 • pripravujeme workshop ,, Komunikácia s človekom trpiacím starobnou demenciou“
 • niekoľko návštev nášho štatutára v nemocnici – po operácii – prebehlo úspešne 🙂 každý deň mu niekto z nás robil spoločnosť

Október :

 • Sme zaregistrovaní na poberanie 2% z dane  🙂
 • Radio slovensko – Kontakty 👌 opatrovanie na Slovensku. archív – z 01. 10. 2019 😀 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380
 • pani Anke zapožičiavame invalidný vozík 🙂 , je potrebný, no lekár ho odmietol predpísať
 • pani Dominika nás požiadala o radu pri opatrovaní kachektickej pani so začínajúcimi dekubitmi, ktorá sa nedá polohovať. Veríme, že sme pomohli radou a súčasne dostala rodina ponuku, že im ukážeme priamo v domácnosti, ako mna to. Zatiaľ ju nevyužili – asi pomohlo pár naších typov 🙂
 • Poskytli sme pár telefonických rád o užívaní liekov
 • Pán Vladimír sa chystá pracovať ako opatrovateľ do Rakúska. Trošku ho odhovárame, ale pomáhame s prekladmi a kontaktmi na osvedčené agentúry

 

 

September :

 • Čakáme pani, ktorá potrebuje zapožičať invalidný vozík  už tu na ňu čaká. Momentálne máme medzi ľuďmi 4 polohovateľné postele, 4 WC Kreslá, 5 chodítok, 1 lavičku do vane a kopec dobrého pocitu  očakávame avizovanú zásielku inkontinenčných plienok. Pomôcky sú zapožičavané bezodplatne. Naše skladové priestory sú veľmi omedzené, snažíme sa pomôcť v rámci možnosti 
 • 4. 9. 2019 od 18:00 hod. sa uskutoční v Pálffyho paláci podujatie organizované OZ SaPA

  Ako udržať lekárov a zdravotníkov v slovenskom zdravotníctve?

 • potvrdili sme našu účasť
 • máme za sebou ďalší kurz 1. pomoci  🙂
 • Odoslali sme podnet do diskusie na Snem 2019 – Slovenská komora SP a ASP, ktorý sa bude konať 24. 10. 2019 v Žiline. Jedná sa o práva a povinnosti opatrovateliek z pohľadu zákona.
 • Hľadáme priestory na rozšírenie našej činnosti
 • Robíme krízovú intervenciu v prípade úmrtia matky 2 malých detí. Začali sme s našou psychologičkou Dankou a pokračujeme s odborníkmi z Plamienka
 • 11. 04. 2018 sme boli s Katkou Staroňovou ( IPB ), psychickou podporou Dankou Kardošovou ( IPB ) a zo záznamu so sociologičkou p. Martinou Sekulovou v RTVS – relácii Kontakty s Petrou Strižkovou.
  V utorok 01. 10. 2019 od 20:05 do. 21:00 , bude zase debata o stave opatrovateliek na slovensku. Ďakujeme za pozvanie a verím, že si nás vypočujete 😀👌
 • Na podnet riaditeľa Mgr. Tomáša Lendela, sme spravili Motivačný workshop ,, prežívame s nimi jeseň ich života “ v zariadení Gerion Záhorská Bystrica 🌷 veríme, že splnil očakávania 🌷

August :

 • Jeden kurz končí, iný začína 🙂
 • p. A. sme pomohli zohnať polohovateľnú posteľ, antidekubitový matraz a opatrovateľku 🙂
 • P. Alene sme našli osobnú asistentku – je to tuším od nás už 4 – snáď to tentokrát bude fungovať
 • Workshop na tému komunikácia s klientom trpiacím starobnou demenciou a jeho rodinou mal úspech (05. 08.). Už sa nám hlásia záujemci, ktorí sa na tento termín nedostali.
 • Zoznámujeme sa s arteterapiou 🙂 🙂 🙂
 • Organizujeme ďalší kurz 1. pomoci  10. 09. 2019 – Operačné stredisko záchrannej služby má úžasnú odozvu na tieto kurzy
 • Mali sme stretnutie s milou pani, ktorá momentálne žije v jednoizbovom byte s dcérou a mamkou. Mamka začína veľmi citeľne prejavovať známky demencie. Veríme, že sme pomohli radou, nasmerovaním, poskytnutou odbornou literatúrou a ponukou ďalšej spolupráce.

Júl :

 • Školíme opatrovateľku, ktorá sa momentálne stará o rodičov a naďalej chce pracovať v tomto odvetví – prispôsobili sme jej aj cenu kurzu
 • A máme tu znova kurz 1.pomoci 09. 07. 2019
 • Pomohli sme pani M zohnať 24 hodinovú opatrovateľku do Bratislavy
 • V spolupáci s akadémiou hoteliéra rozbiehame projekt na zlepšenie atmosféry v zariadeniach sociálnej služby – momentálne pre 2 zariadenia – Bratislava a Čadca
 • Pani Zuzana sa stará o postihnutú pani, no potrebovala zaskočiť na víkend – našli sme vhodnú osobu – Norika je žena na pravom mieste 🙂
 • Pomohli sme Slovenskému inštitútu vo Viedni zohnať nejaké kontakty – organizujú stretnutie slovenských opatrovateliek
 • 11. 07. Prednáška na tému Diabetická noha
 • Rozbiehame 3 nové projekty na zlepšenie stavu opatrovania – ako v zariadeniach, tak aj v domácnostiach
 • Našu lektorku sme prihlásili do vyberového konania DOS pre Bratislavský magistrát – veríme, že zaujme

Jún :

 • Organizujeme ďalšie kurzy 1. pomoci – tradične v spolupráci s operačným strediskom záchrannej služby / termín 05. 06. 2019 a 19. 06. 2019
 • zapožičané pomôcky sa nám vracajú a čakajú, kde budú potrebné
 • Našli sme prácu 2 opatrovateľkám v Bratislave
 • Organizujeme prednášky Komunikácia a Validácia
 • Organizujeme prednášky Domáca starostlivosť a dekubity

Máj :

 • Podarilo sa nám skontaktovať osobnú asistentku s pani S.
 • Zapožičali sme ďalší invalidný vozík – pani Natália ho potrebovala pre mamku
 • Našli sme 24 hodinovú opatrovateľku pre otca pani Tatiany
 • Opatrovatelia a opatrovateľky nám pribúdajú. Tentokrát na kurze máme: terénnu opatrovateľku, opatrovateľov do zariadení aj dommácu opatrovateľku, starajúcu sa o rodičov 🙂
 •  
 • 30. 05. 2019 organizujeme v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby ďalší kurz 1. pomoci.

Apríl :

 • daňové priznanie podané  – tradične ďakujeme Janke T.
 • obrátila sa na nás p. Ing. Katka – stará sa o rodičov. Využíva možnosť absolvovať u nás zadarmo kurz opatrovania bez certifikátu. Kurz bude ,,šitý na mieru“ a pani Katka využila súčasne možnosť absolvovať kurz 1. pomoci , ktorý tento mesiac organizujeme
 • pani Nikola potrebuje zapožičať invalidný vozík. Momentálne máme naše všetky zapožičané. Pomohli sme jej nájsť organizáciu, ktorá zapožičáva pomôcky za symbolické poplatky
 • 04. 04. 2019  – organizujeme kurz 1. pomoci. Tentokrát máme 11 záujemcov
 •      
 • Niečo z našej dielne 🙂 maľovanie je užasná psychohygiena – obrázky už robia radosť pánovi Antónovi a pani Beatke
 • Malé spestrenie – navštívila nás pani I. – otázka: ,,Ako má vypĺniť čas klienta“ . Dali sme jej viacero typov a naučili ju hrať žolika 🙂

Marec :

 • pani Jana T. už má otca doma z nemocnice, pomohli sme jej s pomôckami a konzultáciou
 • pani Jana D. píše diplomovú prácu o prevencii pádov v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku a v Rakúsku. Pomáhame jej s kontaktmi na zariadenia
 • pripravujeme kurz 1.pomoci – mal by sa konať  04. 04. 2019. Už máme 9 záujemcov
 • prichádzajú k nám návštevníci naších kurzov opatrovania – porovnávame skúsenosti z praxe s účebným plánom
 • mali sme nečakanú ponuku – manželka premiera Bahraimu potrebovala zdravotnú sestru s diplomom / oslovila nás naša známa, ktorá tam žije. Tak už má sestričku zo slovenska
 • želáme všetkým žienkám to najlepšie k MDŽ
 • Veronika – naša fyzioterapeutka sa dlhodobo venuje pani K. , ktorá trpí Parkinsonom. Máme veľmi dobré obojstranné odozvy na túto spoluprácu
 • Pani K. sa na nás obrátila so žiadosťou o pomoc – mamku jej prepustili z nemocnice a potrebuje zapožičať chodítko. Tentokrát putovalo do Spišskej Novej Vsi
 • Máme za sebou ďalší vstup do televízie – tento krát pár slov na tému slovenská opatrovateľka verzus rakúske Haimhilfe
 • Ďalšia pomoc do Bratislavy – pani Z. potrebovala pre svoju mamku zapožičiať invalidný vozík. Mamka príde domov z nemocnice – pár krokov prejde, ale na prechádzku to ešte nevyzerá a slniečko už vykúka

Február :

 •  Pomôcky zase tam, kde sú potrebné. Pani Nikole sa dnes vráti babička z nemocnice. Pripravujeme všetko pre to, aby sa stala zase samostatnou.
 •  
 • Oslovila nás pani Jana, prepúšťajú jej z nemocnice otca a potrebuje vedieť, ako sa o neho postarať
 • Plánujeme ďalší kurz 1.pomoci na Marec, termín upresníme
 • Pani Anna má problém s tlakom, darovali sme jej tlakomer a vysvetlili, ako ho používať
 • Na Valentína sme rozosmiali a evidentne aj prekvapili účastníčky kurzu opatrovania, keď dostali ružičky

Január :

 • Účtovníctvo odovzdané ekonómke
 • Toaletné kreslo našlo príjemcu – radi sme pomohli. Už je pripravený aj inko materiál.
 •  
 • Inko materiál odovzdaný, prešiel úspešne vstupnou kontrolou
 •   
 • Máme prihlasené záujemkyne na kurz opatrovania z úradu práce.
 • Termíny na kurzy opatrovania sú oznamené na MPSVaR
 • Pani Alene sme zabezpečili dopravu na protetiku
 •  
 • Našli sme opatrovateľku pre p. Alenu
 • 8. Decembra nás oslovila pani Valentová s prosbou o pomoc. V spolupráci s pani Veisovou z Revúcej sme to dokázali

Rok       2018

December :

 • Advent začíname ďalšou spoluprácou s ,,Nebom“. Zabezpečujeme 3 dňový doprovod pre zrakovo postihnutú talentovanú osobu
 •    
 • Z kapacitných dôvodov sme presunuli 4 poslucháčky Kurzu opatrovania na decembrový termín. Veľkú časť praxe majú za sebou, tak ešte prednášky a 1. pomoc
 • Ďalšie školenie v Karlovej vsi prebehlo v uvolnenej adventnej atmosfére
 •   
 • S pani Alenou sme zvládli návštevy lekárov, predvianočné nákupy a dokonca využili aj novú prepravu z Červeného kríža
 •  
 • pripravujeme koncoročné valné zhromaždenie nášho združenia : 29. 12. 2018
 • Dnes končíme s aktuálnym kurzom opatrovania u nás, zajtra záver v Emergency
 •   
 • Ďalší kurz 1.pomoci zvládnutý – opäť s veľkým poďakovaním celému tímu Emergency. Tentokrát sme tam mali 13 poslucháčov
 • Oslovil nás pán Robert. Potreboval pomôcť zohnať polohovateľnú postel a opatrovateľku k dedkovi. Podarilo sa nám pomôcť s posteľou a radou , ako by sa dalo zabezpečiť opatrovanie
 • Dostali sme milého Mikuláša a krásne poďakovanie od pani Aleny
 • Na Január sa nám začali hlásiť záujemci o kurz opatrovania

November :

 • Sme zaevidovaní na 2% z daní, ďakujeme za vašu priazeň a veríme, že nás podporite aj v budúcnosti
 • Mobilizujeme pani Alenu – naučiť sa chodiť bez nohy stojí veľa úsilia
 • Po školení v Rakúsku, prinášame informácie aj na Slovensko – tentokrát to bolo o komunikácii
 •   
 • Jednáme so slečnou Lenkou o osobnej asistencii pre jej sestru Andrejku – Andrejka je mobilná z veľmi malej časti a v súčasnosti , po operácii úplne imobilná
 • Pripravujeme – v spolupráci s Emergency ďalší kurz 1. pomoci – bude sa konať 18. 12. 2018
 • Kurz opatrovania beží aj počas Volebnej soboty. Tak odškolíme a ide sa voliť
 • Boli sme nakúknuť , ako sa nacvičuje evakuácia zariadenia pre seniorov v Hainburgu – dym, masky, odsávače, rebríky, hadice – klobúk dole. Hasiči aj personál to zvládli na 1.
 •       
 • Máme spätnú väzbu : naša fyzioterapeutka sl. Veronika svedomito rehabilituje s pani Soňou. Pani Soňa má Parkinsonovú chorobu. Obe dámy sú spokojné.
 • Bol nás navštíviť pán Mikhail – účastník predchádzajúceho kurzu opatrovania – rozprúdila sa beseda medzi terajšími poslucháčmi, veľa otázok a odpovedí a na záver nám pán Gurov zahral na japonskú flautu. Toto neplánované stretnutie bolo fantastické.
 • V centre sa určite nenudíme
 • Oslovila nás pani Jana : Dobrý deň.
  Prosím o radu.🙏
  Maminka je v kóme 7 týždňov (mozgová aneuryzma.)a nepreberá sa.
  Jej svalstvo je úplne uvoľnené, no chodidla jej pomaly začína stráčať do vnútra.
  Existujú nejaké špeciálne topánky pre ležiacich alebo niečo na fixovanie chodidiel, aby sme to zmiernili?
  Prosim, poraďte ak môžte… Vďaka.
 • Snažíme sa jej pomôcť.
 • Pani Alene sme boli namontovať pomôcku na sprchovanie.
 • ďalšia spolupráca s ,,Nebom“ – opatrovanie 3 ročného dievčatka počas natáčania relácie
 • Ďalší kurz opatrovania je za nami
 •  
 • Pripravujeme 2 prednášky na tému Komunikácia a Validácia – budú v Karlovej Vsi

Október :

 • Jeseň sme odštartovali s prírastkom – je tu Conor a možnosť canisterapie
 • Jesenná melódia z našej dielne
 • Využili sme ponuku Regionpress s.r.o. pre neziskový sektor a pribudla nám táto krásna tlačiareň
 •  
 • Chystáme sa navštíviť nášho dlhoročného kamaráta, zdravotníckeho asistenta Milana Gergiho na Dni otvorených atelierov
 • V spolupáci so sociálnym oddelením MU Karlová Ves pripravujeme prednášku : Komunikácia a Validácia
 • Oslovil nás opätovne dom seniorov Rudi so žiadosťou o školenie a preškolenie personálu
 • Pomohli sme nájsť Domu seniorov Gerion garanta na opatrovateľskú starostlivosť
 • Pripravujeme podklady na registráciu 2% z daní za rok 2018 . Ďakujeme za priazeň a veríme, že nás zase podporíte.

September :

 • aktuálny kurz opatrovania navštevujú 2 Alice – dnes 06. 09. majú meniny
 •   
 • V súčasnosti nás zamestnáva p. Ladislav na plný úväzok 🙂  , je to super, keď zvládame krôčik po krôčiku návrat do života
 • Poslucháči kurzu opatrovania úspešne zvládli záverečné skúšky. Už majú uplatnenie v Seniorcentre Staré mesto a Dom Rafael
 • 27. 09. organizujeme s Emergency ďalší kurz 1. pomoci
 • Máme záujemcov o Októbrový Kurz opatrovania – tentokrát to budú aj opatrovateľky pre Karlovú Ves
 • Hľadáme opatrovateľku / spoločníčku na pár hodín pre p. Annu trpiacu popôrodnou depresiou – už máme nejaké adeptky 🙂
 • So žiadosťou o psychoterapeutickú pomoc sa na nás obratila slečna Dominika / tentokrát sme dokázali pomôcť iba radou, kam by sa mala obrátiť

August :

 • v spolupráci s Emergency pripravujeme kurz 1.pomoci
 • našli sme prácu pre absolventa nášho kurzu
 • pomáhame p. Lacovi zvládať zložitú životnú situáciu spojenú s onkologickým ochorením
 • malujeme a naše obázky sa objavili na výstave v Zichyho paláci
 •    
 • pani Soňa má Parkinsonovú chorobu, hľadala fzioterapeutku. Oslovili sme slečnu Veroniku, ktorá s nami spolupracuje, dámy sa dohodli a my sme radi,že sa nám zase niečo podarilo

Júl :

 • Dostali sme chlebíčky, zákusky ako poďakovanie za pomoc pre p.Milana.  mňamka. Pánovi Milanovi sme zapožičali invalidný vozík – je po úraze
 •   
 • So slečnou Dominikou sme riešili  pomoc pre tehotnú pani bez domova a bez dokladov. Hneď sme presedlali na ďalšiu potrebnú pomoc. Samozrejme sme prispeli v rámci naších možností –  skôr symbolicky. Verime však, ze ľudia ostanú ľuďmi a budú sa zaújmať stále viac o to , čo sa deje v ich okolí. Symbolická sumička od viacerých, vie toho zmeniť veľa.
 • Máme predĺženú akreditáciu na vzdelávanie v oblasti opatrovania. Tentokrát do Augusta 2021
 • V minulosti sme pomohli prababke jedného nádejného spisovatela – dostali sme prvotinu s venovaním. Ďakujeme pán Kristián a tešíme sa na pokračovanie
 • Pomoc p. Igorovi pokračuje – oslovili sme p. Marcela Boora a firmu Slovcare – vďaka jeho ľudskému prístupu, bude mať Igor posteľ, na ktorú, podľa poisťovne, v súčasnosti nemá nárok
 • Nadviazali sme spoluprácu so ZSS Rohožník / možnosť praxe v ďalšom zariadení
 • Nadviazali sme spoluprácu so slečnou Zuzanou Rovenskou – kurzy nemčiny pre opatrovateľky
 • Nadviazali sme spoluprácu s pani Olgou. Pani Olga je prvá oficiálna Československá jasnovidka. Stretnete ju u nás v stredy a štvrtky

Jún :

 • 02. 06. prebehla druhá prednáška spojená s praktickým nácvikom, na tému kineziológia a manipulácia s imobilným človekom, prevencia preležanín
 •     
 • kurz opatrovania pokračuje 🙂 dievčatá si vyskúšali meranie cukru v krvi, pichanie inzulínu, zoznámili sa s problematikou cukrovky a diabetickej nohy
 • 11. 06. organizujeme v spolupráci s Emergency ďalší kurz 1. pomoci.  Zúčastnili sa ho tentokrát (v hojnom počte 🙂 ) aj zamestnanci Seniorcentra mestskej časti BA Staré mesto
 • stále máme ohlasy na diskusnú reláciu Večera s Havranom. Poradili sme opatrovateľkám, ako si v Rakúsku zvýšiť vzdelanie, poskytli sme im materiál na pohovor a adresy vzdelavacích centier
 • poradili sme pani Kataríne možnosť uplatnenia sa ako Pflegeasistent. Napriek tomu, že už sa v zahraničí niekoľko rokov venuje ošetrovateľskej činnosti, ešte nepočula o Pooldienstoch. Dali sme jej kontakt na niekoľko agentúr, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou a poradili, ako to robiť aj bez agentúry
 • pani Nora má vážnu situáciu s manželom a potrebuje poradiť vo viacerých veciach – nie vždy sme jej vedeli odpovedať, tak sme ju spojili so Svetom mobility. S pani Michaelou zo Sveta mobility spolupracujeme už pár rokov a veríme, že dokáže poradiť aj v najnáročnejších otázkach
 • zase hľadáme osobnú asistenciu – tento krát k 80 ročnému pánovi do Devína
 • zase podporujeme aukciu na pomoc mačkám – samozrejme obrázkom
 • pán Igor mal vážny úraz a hrozí , že ostane imobilný – pomáhame, ako finančne, tak radami, mobilizujeme každý kontakt, ktorý máme k dispozícii
 •   
 • pani Mária a Helenka ukončili úspešne kurz opatrovania, už sa hlásia ďalší adepti na tento kurz 🙂

Máj :

 • podporili sme aukciu na pomoc mačkám / dali sme im do aukcie obrázok tvorený v rámci psychohygieny 🙂 mal úspech
 • máme odozvu na rozhovor v rádiu – Kontakty. Telefonujú a píšu nám ľudia, ktorí potrebujú poradiť – robíme čo môžeme 🙂
 • V spolupráci s MU Karlova Ves a fyzioterapeutkou p. Miladou pripravujeme 2 celodenné prednášky venované kinetike, manipulácii s imobilným človekom a prevencii dekubitov
 • Prednáška 12. 05. 18
 •   
 • 22. 05. bola odvysielaná relácia Večera s Havranom. Tu si ju môžete pozrieť:     http://www.tv-archiv.sk/vecera-s-ha…/utorok-22-05-2018-22-25
 • Na reláciu sú už ohlasy. Prvý ohlas 🙂 nejaký pán si našiel naše tel. číslo a volal o 23:30 aby sa s nami podelil o svoje pocity z danej relácie
 • Pomohli sme p. Milanovi. Po návrate z nemocnice nedokázal bez pomoci chodiť. Poskytli a nastavili sme mu chodítko, zabezpečili výživove doplnky.
 • Podľa naších informácií p. Milan už chodí bez pomôcok a posiela nám veľké BÁČKO ( pusu 🙂 )
 • Bol nás pozrieť kamarát Peter – františkán pôsobiaci na Islande. Pokecali sme si, vymenili malé pozornosti a uvidíme sa zase o dva roky
 •          
 • A zase super správa. Reagovali sme na túto prosbu
 • Uverejnili sme ju na naších stránkach a podarilo sa nám nájsť osobnú asistentku 🙂 🙂 🙂
 • Nadviazali sme spoluprácu so Seniorcentrom / školíme im opatrovateľky a odosielame 11 ludí na kurz 1.pomoci
 • Oslovilo nás Zariadenie pre seniorov Rudi – nutne potrebujú opatrovateľky – snáď sa nám podarí pomôcť a vzájomne skontaktovať záujemcov

Apríl :

 • Daňové podané 🙂 🙂 🙂
 • A je tu Jar
 • Podaril sa nám zohnať ďalší invalidný vozík vhodný na zapožičanie
 • Bol nás pozrieť absolvent nášho kurzu opatrovania Peter, pomohli sme s výberom možnosti ďalšieho uplatnenia na pracovnom trhu
 • Mali sme stretnutie so slečnou Andreou – stará sa o svoju niekoľko mesačnú neter, po tragickej smrti jej rodičov
 •  Priatelia, možnosť dozvedieť sa niečo o nás a o viacerých otázkach týkajúcich sa opatrovania a života opatrovateliek v zahraničí budete mať aj prostredníctvom rádia. V stredu 11. 04.sme boli s Katkou Staroňovou z IPB, sociologičkou p. Sekulovou a Petrou Strižkovou v živom vysielaní. Ide o reláciu Radia Slovensko Kontakty (občianská publicistika s praktickým rozmerom). 🤔 Tak počúvajte 😍  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtvs.sk%2Fradio%2Fprogram%2F11380%2F919550&h=ATPAJR1xr-reoa9hPUc1NU2Tet5WovzRe-nA9FrJarJUgR-whFt_CUDaMyTuJAleXqAKACiXVmNECRyHiz1N90QOkvqiPUAAfEHqOkXG
 •  
 • 9. Apríla sme s Katkou Staroňovou z IPB a sociologičkou Martinou Sekulovou absolvovali tiež Večeru s Havranom 🌞 Atmosféra super, času málo – hodinka ubehla ako voda. Tak si nás pozrite na STV:   http://www.tv-archiv.sk/vecera-s-ha…/utorok-22-05-2018-22-25

 • V piatok 13. Apríla podporíme, ako každý rok Deň narcisov
 • 24. 04. 2018 organizujeme v spolupráci s Emergency ďalší kurz 1. pomoci
 • Kurzy opatrovania bežia – v aktuálnom sa  zúčastňuje aj pani Katarína zo Srbska. Prišiel nás pozrieť p. Michal (ktorému sme pred pár rokmi pomohli)  a Katka je na praxi v zariadení, kde sa stará o jeho strýka – svet je malý.
 •   
 • S Katarínami sa vrece roztrhlo. Ďalšia návšteva a priniesla nám plienky, ktoré už nemá ako použiť. Dali sme ich na našich FB stránkach  do ponuky a hneď si našli záujemcu

Marec :

 • Oslovila nás pani Marianna z Košíc s prosbou o pomoc pre Natálku. Natálka má 14 rokov, leukemiu a žije s mamkou v neuspokojivých sociálnych pomeroch. Prosba sa jednala o pomoc pri zabezpečení parochne pre toto dievčatko. Oslovili sme viacero priateľov a ľudí s dobrým srdcom, sami sme prispeli – ako privátne, tak i za mosty – a podarilo sa. Sme radi, že aspoň takto vieme pomôcť. Citujeme zo žiadosti :  Ak vam nie je osud Natalky ľahostajny prosim aj 1 € pomôžete.  SK05 1100 0000 0026 1635 0665  Vopred veľmi pekne ďakujeme
 • S prosbou o pomoc sa na nás obratila pani Kristína. Nedokáže sa v domácich podmienkach postarať o otca – má rakovinu, urostomiu, je ležiaci. V sučasnosti sa o neho stará jej brat a mali krátko opatrovateľku, ktorá to nezvládla. Pani Kristíne sme pomohli informáciou, kam sa má obrátiť a súčasne sme oslovili niekoľko skupín opatrovateliek a svet mobility. Podarilo sa nám pomôcť a pani Kristína našla k otcovi opatrovateľa a opatrovateľku
 • Navštívila nás absolventka nášho kurzu opatrovania – Betty – spätná väzba je úžasná, sme radi, že sa naším absolventom darí
 • Ďalší kurz opatrovania otvárame 19. 03. 2018
 • Taký krásny pozdrav sme dostali od Mayi – absolventky nášho kurzu opatrovania – zo Švédska
 •  Karolínka

Február :

 • Je rozbehnutá akcia s vyslaním opatrovateľky /zdravotnej sestry / do Vatikánu
 • pani Zuzana nám vrátila invalidný vozík – je znova k dispozícii na zapožičanie
 • oslovila nás pani Soňa – manžel príde z nemocnice po NMP, prebrali sme možné postupy a zapožičali jej chodítko
 • Dohodli sme sa na krátkodobej spolupráci s Mgr. Ulinskou – po jej návrate zo Španielska bude ešte asi 3 mesiace na Slovensku
 • 14. 02. – Valentínka oslavujeme s učastníkmi aktuálneho kurzu opatrovania
 •   
 • slečna Marianna potrebovala súrne zabezpečiť polohovateľnú posteľ a antidekubitové pomôcky, podarilo sa nám jej pomôcť – v spolupráci s p. Boorom a firmou Slovcare
 • V spolupráci s Emergency pripravujeme ďalší kurz 1.pomoci
 • Absolventky posledného kurzu už pracujú ako opatrovateľky v Karlovej Vsi

Január :

 • Zapožičiali sme pani Zuzane do Pezinka invalidný vozík
 • pani Kataríne sme zapožičiali záchodové kreslo a invalidný vozík
 • vybavujeme zapožičanie polohovateľnej postele pre pána R., ktorý bude prepustený z nemocnice
 •  a je doma 🙂
 • našli sme časť personálu pre Dom seniorov Rudi – hľadáme ďalej
 • pánovi Pavlovi sme poradili, ako vybaviť príspovok na opatrovanie, prípadne osobnú asistenciu , pre jeho strýka
 • V spolupráci s Emergency organizujeme kurzy 1.pomoci – tento krát sme posunuli kontakt rodinnému centru Ráčik, ktoré chce preškoliť 10 – 15 záujemcov
 • Kurzy opatrovania bežia
 • Zabezpečujeme 5 dňovú opatrovateľskú starostlivosť pre pani v bdelej kóme – podarilo sa nám skontaktovať so setričkou z ARA – Bea s 15 ročnou praxou
 • Začíname nový rok so 7. nebom
 •   
 • 30. 01. – Arteterapia s Mgr. Martou Ulinskou – poľskou arteterapeutkou.
 •   
 • 31. 01. 2018 – začíname v novom roku aj s 1.pomocou – EMERGENCY

Rok       2017

 

December :

 • p. Katarína má otca v LDCH – potrebuje pomoc s jeho mobilizáciou – po konzultácii cez telefón a internet máme dohodnuté stretnutia
 • psychicky chorému pánovi Š. , ktorý zhromažďuje mačky a potom sa o ne nevládze starať, boli viaceré odobrané. Vzali sme do dočasnej opatery 2 – majú asi 11 rokov. Veríme, že akonáhle ich dostaneme do dobrej kondície, najdeme pre nich nový domov.
 • boli sme oslovení s prosbou o pomoc – dom seniorov Rudi potrebuje súrne opatrovateľky. Prostredníctvom naších stránok hľadáme vhodný personál.
 • 08. 12. 2017 – Valné zhromaždenie. Prebehne voľba výboru a štatutárneho zástupcu – končí 3 ročný mandát
 • pripravujeme zmeny adresy OZ / sídlo centra a výukovej miestnosti na Obchodnej 21, Bratislava ostáva
 • v spolupráci s Emergency prebehol 12. 12. 2017 kurz 1. pomoci
 • Pomohli sme pani Monike – zapožičali Invalidný vozík – tatko sa vráti z nemocnice
 • Ohlas na záskok pre opatrovateľky bol fantastický, čakáme na odozvu od objednávateľa
 •  

November :

 • Naďalej pomáhame chlapcovi s Apergerovým syndromom
 • Pani Ivete prepustili tatka z nemocnice – operácia bedrového kĺbu – konzultujeme ďalší postup pri jeho opatere
 • Po roku uzatvárame pomoc MUDr. Laurincovi – nemá záujem zmeniť svoj život
 • Spolupácujeme s MU Karlová Ves – či už v prípade chlapca s Aspergerom, alebo ohľadom vyškolenia nových opatrovateliek
 • Pripravujeme – v spolipráci s Emergency – ďalší kurz 1.pomoci
 • Súrne hľadáme opatrovateľov / ky do Bratislavy, prípadne inam v rámci Európy
 • Pripravujeme výročnú členskú schôdzu – 08. 12. 2017

Október :

 • Dostali sme poďakovanie z Tropic tímu – Sv. Alžbeta – tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
 • Na spoločnej akcii sme sa zoznámili s Beou – ďalšou kúzelnou osôbkou zo 7 neba
 •  Zabezpečili sme opatrovateľku na niekoľkodňové opatrovanie a jej prepravu na miesto určenia. Škoda, že sa nám nepodarilo stretnúť s Danielou Hantuchovou, ktorá zastrešuje túto pomoc.
 • Vybavujeme registráciu na 2 % z daní – veríme, že na nás budete myslieť aj na budúci rok. Ešte raz ďakujeme za každú pomoc.
 • Konzultujeme spôsob opatrovania a opätovne zapožičiavame zdravotnícke pomôcky pani K. Čaká na prepustenie otca z nemocnice – po operácii bedrového kĺbu.
 • Pomáhame soc. slabšej rodine s chlapcom, ktorý má Aspergerov syndrom – momentálne materiálne
 • Vyrážame na Elán
 • Ďalšia spolupráca so 7 nebom – opatrovanie chlapca s ADHD

September :

 • Vyrábame jesennú dekoráciu pre jedno zariadenie sociálnych služieb
 •    
 • Už poletujú 🙂 , dedkovci, babule aj príbuzní sa usmievajú – super pocit
 • Boli sme oslovení 7 nebom – je potrebné zabezpečiť jednodňovú starostlivosť pre pani po operácii – čakáme na upresnenie / zdravotnícky pracovník je pripravený
 • 18. 09. 2017 – začína posledný tohtoročný kurz opatrovania preplácaný úradom práce. Po tomto termíne už ÚPSVaR neprepláca žiadne kurzy v roku 2017
 • V spolupráci s Emergency – záchranný systém SR, organizujeme kurz 1. pomoci – 27. 09. 2017
 • Zabezpečili sme prevoz z nemocnice a výživové doplnky onkologickej pacientke – japonke žijúcej na slovensku
 • Snažíme sa pomôcť zdravotníckym materiálom, jedlom a oblečením aj pánovi L.
 • Kurzy opatrovania bežia – ako vyplniť voľný čas klienta
 • Opätovná spolupráca so 7. nebom – hľadáme spoločne riešenia

August :

 • Hľadáme opatrovateľa / ku na pár dní k autistickému 13 ročnému chlapcovi
 • Opatrovateľka sa našla – opäť úspešná spolupráca so 7 nebom
 • Aj keď máme prázdninové obdobie, bavíme sa – psychohygiena a arterapia
 •  
 • Kurzy a bezplatné prednášky bežia 🙂
 • Hľadáme študentky, alebo niekoho, kto sa rád hrá a vie vytvoriť program pre seniorov – v prázdninovom období potešiť  obyvateľov jedného zariadenia sociálnych služieb

Júl :

 • Ďalšia spolupráca so 7 nebom – poslali sme opatrovateľku – absolventku nášho kurzu – na týždeň do Španielska.  Tešíme sa, že sme mohli pomôcť a na ďalšiu spoluprácu.
 • Otestovali sme Arteterapiu – Melita je úžasná. Jej ateliér Spektrum mal možnosť zoznámiť sa aj s nami – ďakujeme za pozvanie
 •     
 • Okuliare pre Afriku sú odovzdané na ,,Alžbete“, ďakujeme vám priatelia – veríme, že pomôžu
 •   
 • 03. a 04. 07. 2017 – prednáška : Komunikácia a Validácia.
 • Janka – kurz opatrovania
 • MUDr. Laurinec sa vrátil z Afriky – zabezpečili sme mu ubytovanie a zariadili ho

Jún:

 • 01. 06. 2017 Prednáška Kolostómia a permanentný katéter – ošetrovanie v domácom prostredí
 • Ďalšie okuliare pre Afriku sú tu 🙂 Marianna Jaremková Šmajdová – ďakujeme.
 • Bol nás pozrieť kamarát Peter – pôsobiaci na Islande. Jeho návšteva nás veľmi potešila, dokonca priniesol aj nejaké okuliare pre Afriku 🙂

Máj :

 • 10. 05. 2017 ponúkame znovu prednášku na tému ,, Opatrovanie v domácom prostredí“ spojenú s poukázaním na najčastejšie chyby, videami a praktickým nácvikom manipulácie s osobami.
 • 24. 05. 2017 Prednáška spojená s praktickou ukážkou – PEG sonda a Trachea – ošetrovanie v domácom prostredí
 • Pomohli sme pánovi Mariánovi – potreboval chodítko pre mamku, radi sme mu ho dlhodobo zapožičali
 • Pripravujeme prednášku Kolostómia a permanentný katéter – ošetrovanie v domácom prostredí
 • 27. 05. 2017 – prebehla prednáška na požiadanie. Pani H. má manžela v bdelej kóme. Posedeli sme si s ňou, aj jej dcérou a vysvetlili o čo sa vlastne jedná.

Apríl :

 • Okuliare pre Afriku nám prichádzajú
 •  
 • 04. 04. 2017 ponúkame prednášku na tému ,, Opatrovanie v domácom prostredí“ spojenú s poukázaním na najčastejšie chyby, videami a praktickým nácvikom manipulácie s osobami.
 • Ďakujeme každému, kto si na nás spomenul s 2% z dane a vlastne všetkým naším fanúšikom
 • So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátila pani Beáta. Prepúšťajú jej z nemocnice mamku – poradili sme, ako postupovať pri vybavovaní zdravotných pomôcok a dohodli sa na ďalšej spolupráci.
 • Navštívil nás pán Ján – absolvent nášho kurzu opatrovania. Pomohli sme mu s nájdením práce. Prišiel posedieť, poďakovať a trošku ,,pokecať “ o živote.
 • Ďalšia príjemná návšteva – Lenka – režisérka z tímu Vila Rozborila. Lenka priniesla štrúdlu, my sme dodali kávičku a už sa kecalo 🙂 a plánovalo
 • Rovnako, ako pred pár dňami pani Marta, nás navštívila pani Vierka – rovnaká bezmocnosť – kam ma ísť a na koho sa obrátiť, ak potrebuje polohovateľnú posteľ. Poradili / vybavili 🙂
 • Máme v centre kufor s pomocou, ktorý pocestuje do Rwandy. Po dohovore s lekárkou, ktorú v Afrike MUDr. Laurinec strieda sme ho boli vyzdvihnúť a teraz čaká na odlet 🙂
 • Boli sme na poslednej rozlúčke s Vierkou Minarovičovou – kamarátkou, ktorá sa roky starala o starých ľudí. Napriek mladému veku sa jej nepodarilo vyhrať nad rakovinou.
 •   
 • 14. 04. – na Veľký piatok odletel MUDr. Laurinec do Rwandy – tak čakáme, či nás o tri mesiace príde nakuknuť. Okuliare pre Afriku zbierame naďalej
 • 17. 04. – na Veľkonočný pondelok sme boli odniesť 6 mechov šiat a topánok pre osoby sociálne slabšie postavené
 • Dovzdelávame slečnu Zuzanu – robila si kurz u inej organizácie – prišla sa poradiť ohľadom práce. Keď zistila na akej úrovni u nás prebieha výuka, využila možnosť bezplatného navštevovania našich prednášok a účasti na kurzoch
 • Navštívil nás pán Ž. – má pred dôchodkom, dlho opatroval v Anglicku. Kurz opatrovania má 182 hodinový a má problém pri nástupe do zamestnania, kde požadujú minimálne 220 hodinový. Spoločne sme našli riešenie, ako mu pomôcť.
 • Kontaktovala nás pani Vierka, ktorej sme pomohli nájsť prácu 🙂 je veľmi spokojná
 • 21. 04. 2017 ponúkame znovu prednášku na tému ,, Opatrovanie v domácom prostredí“ spojenú s poukázaním na najčastejšie chyby, videami a praktickým nácvikom manipulácie s osobami.
 • Navštívila nás pani Oľga, ktorá sa súčasne stala našou členkou
 • 21. 04. 2017 prebehlo prvé tohtoročné valné zhromaždenie
 • S MUDr. Laurincom odcestovala do Afriky aj zbierka dioptrických okliarov

Marec :

 • Bol nás znova pozrieť pán docent – ortopéd. Zhodou okolností potrebovala jeho akútnu pomoc pani dentistka, ktorá sa tu nachádzala. Pomohol a jej sa po par mesiacoch bolesti uľavilo. Sme radi, že sme ich mohli zoznámiť. Nič sa nedeje náhodne 🙂
 • Znovu sme hľadali 🙂 a našli osobnú asistentku pre pána so svalovou dystrofiou
 • Našli sme uplatnenie pre šikovného fyzioterapeuta – v Rakúsku  – v modernom rehabilitačnom zariadení
 •     
 • Máme informácie o absolventoch našich kurzov – zatiaľ veľmi pozitívne 🙂
 • Hľadáme opatrovateľov/ky  do Bratislavy – na jednodňové záskoky – 12 hodín / 4 € /hod.
 • Hľadáme opatrovateľov/ky  do Bratislavy s ponukou trvalého pracovného pomeru – mesačne v čistom cca 580,00 €
 • Pripravujeme prednášku – Opatrovanie v domácom prostredí – 04. 04. 2017 od 9,00 hod
 • 21. 03. Sme sa zapojili do svetového dňa Downovho syndromu – a každá ponožka bola iná 🙂
 • MUDr. Laurinec odlieta v Apríli do Rwandy – oslovujeme priateľov s prosbou o pomoc. Hľadáme funkčné dioptrické okuliare – je ich tam nedostatok
 •   
 • Daňové priznanie podané 🙂 stihli sme to 🙂

Február :

 • V spolupráci s Emergency sme zorganizovali 2 kurzy prvej pomoci. Prebehli úspešne 🙂
 •     
 • Zabezpečili sme opatrovanie pre reláciu 7 nebo s Vilom Rozborilom – tentokrát sa v strede diania ocitla naša členka – pani Norika
 • Na Valentína tematicky – prednáška ,, Niečo o srdiečku“ s MUDr. Laurincom – kardiológom
 • Zoznámenie sa s Arteterapiou – výtvarníčka Melita prijala naše pozvanie 17. 02. od 11,00 hod.
 • Pripravujeme workshop s fyzioterapeutkou Miladou Gerbelovou 🙂
 • Hľadáme opatrovateľku z okolia Cífera. 75 ročná pani po návrate z nemocnice – ležiaca, preležaniny. Denne cca. 4 – 5 hodín. V prípade záujmu kontaktujte pani Katku 0911 421102
 • S MUDr.Laurincom sme boli na skok v Olomouci 🙂
 •       
 • Pripravujeme kurz 1. pomoci – 06. 03. 2017  v  Emergency
 • Workshop ,, Manipulácia s fyzicky postihnutým“ je za nami 🙂
 •  
 • Kontaktoval nás pán T. Prepustili mu mamku z nemocnice, nutne potrebuje základné pomôcky. Zapožičiame (bezodplatne) mu WC kreslo a sedátko do vane. Súčasne mu pomôcky privezieme domov – nemá auto.
 • Kontaktovala nás slečna Natália – robila osobnú asistentku. Je čas daňového priznania a nevie ako ďalej. Poskytli sme jej kontakt na svet mobility – veríme (po predchádzajúcej spolupráci), že dostane relevantné informácie, ako postupovať.
 • Kurz opatrovania – Február – úspešne ukončený

Január :

 • pf2017 všetko dobré v novom roku a do nového roku
 • Na Nový rok sme pár hodín strávili s Ľubošom. Krásna, uvoľnená atmosféra 🙂 prajeme skoré zotavenie 🙂
 • Jedna smutná správa. 1. 1. 2017 zomrel Nicolas – 18 ročný chlapec, ktorému sme zabezpečovali fyzioterapeutku. Odpočívaj v pokoji Nico
 • 15781051_1421646827847952_4200463497195769220_n 15823521_1421767704502531_4674391986855327021_n nicolas1
 • 10. a 17. Január – Komunikácia v opatrovateľstve – Workshop
 • Absolvovali sme s Lubošom kontrolu na chirurgii, stretli sme sa s dievčatami z Vilového tímu
 • Oslovila nás pani Vierka – mala záujem o prácu opatrovateľky. V spolupráci s IPB sme jej našli miesto
 • Znovu máme v centre 2 mačičky – Maťka a Maťko sú u nás v karanténe. 2 týždne pred umiestnením do dočasky sme poskytli domov mamke so synom z Martinského cintorína
 • Telefonoval nám pán Pavel a pani Andrea – poďakovali za pomoc pri hľadaní osobnej asistentky.
 • Prebehol workshop Komunikácia v opatrovateľstve, validácia, arteterapia
 • 15978395_1511888592162556_1969286941_n 15978872_1511888492162566_1293464456_n 
 • Zúčastnili sme sa natáčania – pokračovanie príbehu MUDr. Laurinca. Tentokrát vysníval Ľubo niečo pre dievčatá, ktoré to celé spustili. 22. 01. 2017 bude príbeh V siedmom nebi.
 • Oslovila nás pani H. Má v nemocnici manžela, ktorého chcú prepustiť a ona sa o neho v súčasnosti nedokáže postarať. Posedeli sme, dali hlavy dohromady, našli kontakty na LDCH.
 • Pravidelne nás navštevujú Lucka s Oliviou ( dievčatá, ktoré upozornili na MUDr. Laurinca). Dnes dostali plaketu od profesora Krčméryho – dobehli sa pochváliť. Máme čestné členky 🙂
 • Hľadáme osobných asistentov pre Simonku Strelcovú do Banskej Bystrice
 • Pomohli sme opatrovateľkám Katke a Vierke zamestnať sa
 • Nadviazali sme spoluprácu s MU Karlova Ves / ohľadom zamestnania pre absolventov kurzu opatrovania a možnosti účasti na nami organizovaných prednáškach

Rok     2016

December :

 • Sedátko (WC) putuje na zapožičanie k pánovi M. , ktorý je po operácii bedrového klbu     sedatkowc
 • Doktor Laurinec. 60 lekár, skvelý echokardiografista, bol súčasťou tímu, ktorý liečil a operoval prezidenta Schustera pred rokmi v Rakúsku. Kvôli rôznym pohnutým a dramatickým rodinným udalostiam sa ocitol na ulici a už rok je bezdomovec. Smutný, krutý, strhujúci ľudský osud. Ak sa nám ho spolu s prof.Krčmérym podarí vrátiť k lekárskemu povolaniu, bude to veľká vec SIEDMEHO NEBA.  Vilo Rozboril
 • Príbeh nájdete tu :    http://noizz.sk/big-stories/liecil-prezidentovo-srdce-dnes-je-na-ulici/cz6kknc
 • Video V siedmom nebi tu :   https://vsiedmomnebi.joj.sk/archiv/2016-12-18-v-siedmom-nebi
 • hodiny      vilo-lubo  henlub  polievka  sachy
 • MUDr. Laurinec mal tento rok 60 rokov. Naše OZ sa na neho nakontaktovalo po oslovení  Majkou Gemzovou (IPB). Majku požiadal o pomoc p. Martiniak z tímu Vila Rozborila. Zabezpečujeme mu od 02. 12. 2016 teplú stravu a spoločnosť. Trúfam si povedať, že sme sa s Ľubošom spriatelili a každá spoločná chvíľa je prínosom ako pre neho , tak i pre nás.
 • Je to tretia akcia spolupráce Mostov pomoci, IPB a Siedmeho neba
 • Školíme osobného asistenta  vladinodeniska  vlado  20161213_160044  15435922_1462296757121740_1441921720_n
 • Oslovil nás pán M. prepustia mu mamku z nemocnice a potrebuje opatrovanie na cca. 2 hod. denne – v Lamači. Pani má dohodnutý denný stacionár a jedná sa o opatrovanie v dobe, než príde pán M. z práce. Naší ľudia momentálne nie sú k dispozícii. Dali sme mu kontakt na Andreu Šípošovú : OZ – Asistenciou k samostatnému životu.
 • Hľadáme opatrovateľku, čo potrebuje bývanie, do Záhorskej Vsi, k 50 ročnému pánovi  so svalovou dystrofiou
 • Zabezpečili sme opatrovateľku (na cca. 1 hodinu) pre 3 ročné dievčatko – rodičia sa zúčastnia  natáčania V siedmom nebi
 • Zhromažďujeme a triedime šatstvo, ktoré poputuje na charitu – k sv.Alžbete
 • balik
 • 25. 12. 2016 –  návšteva za Lubom. Priniesli sme mu nejaké vianočné dobroty, niečo na oblečenie a tabletík – príjemné 3 hodinky. 26. ho bol pozrieť Vilo so Sandrou 🙂
 • 15676026_1631268583840866_212523999472726075_o 15726954_1479955762022506_6345809655500876579_n
 • Kontaktovali sme Vila Rozborila ohľadom možnej pomoci pre Carmen a Nicolasa – ktorím sme zabezpečili fyzioterapeutku a Moniku, ktorá sa po smrti mamky a po tom, ako sa z tatka stal bezdomovec stará o 15 ročného, chorého brata.
 • 26. 12. 2016 – výročná členská schôdza
 • 15672568_1631692120465179_31376681539511097_n 15697574_1481504345200981_2091103082630914862_n 15726719_1631708850463506_9218275705499868815_n 15727346_1481808871837195_4754390007987065524_n
 • Oslovili sme tím V siedmom nebi – upozornili na príbeh Dominika : http://tv.sme.sk/v/11118/hriechy-viera-premena.html
 • Stále hľadáme osobnú asistentku pre 50 ročného pána so svalovou dystrofiou – zatiaľ sa nám ohlásili 4. Dúfame, že si s Pavlom niektorá z nich ,,sadne“
 • merry-christmas-new-wide-kopie

November :

 • Oslovila nás p. Marianna J. Š. Pomohli sme radou a trošku materiálne 🙂 za túto krásnu odmenu: 101 ročný krásny úsmev od babky, ktorej bola pomoc určená je nádherný 🙂
 • babka-mariannka
 • Poradili sme znova opatrovateľke v rakúsku – v spolupráci s IPB
 • Je možné, že budeme meniť adresu centra – po rozhovore s majiteľom priestorov, ktorý nám chce zvýšiť nájomné – hľadáme
 • So žiadosťou o pomoc sa na nás obrátilo jedno nízkokapacitné zariadenie – potrebujú opatrovateľku na záskok / s možnosťou trvalého PP
 • Kurzy fungujú 🙂
 • inzul katka dscn1512 trach1 trach2 15239243_1437965489554867_1370925090_n
 • V spolupráci s p. Majkou G. (IPB)  a p. Alenkou T. (pôvodnou majiteľkou) sme darovali polohovateľnú postel p. Monike – ktorá sa stará o dcéru (dievčatko inak obdarené)
 • 4. 12. 2016 v relácii V siedmom nebi – s Vilom Rozborilom –  príbeh malej Amy (16 rokov no v skutočnosti 7 mesiacov), ktorej bola darovaná polohovateľná posteľ. Ide tam Katka a Miriam (IPB) – darčekový kôš od ipb je u nás pripravený a veríme, že poteší 🙂
 •   rodinka  15282083_1398845843489646_890123071_n  ipb-kos-pre-amy  postel
 • Darček na posledný moment doručený – stihlo sa to, ako malo 🙂
 • Máme nový prírastok 🙂 našej psychologičke Danke sa narodila dcérenka – Blahoželáme 🙂
 • danka
 • Na diaľku sme duševne podporili p. Moniku – opatruje v Anglicku
 • Poradili sme p. Žofii, ako vybaviť opatrovateľský príspevok pre mamu. Na koho sa obrátiť – dali sme jej pekný viac stránkový návod z denníka Pravda, kde to bolo pekne popísane a vysvetlene. Verime, že pomohlo
 • Klaudia s terapeutkou Lolou ( Kanisterapia), ktoré nás boli  pozrieť, dnes majú dôvod oslavovať
 •  Lola : Dog military parkur 🙂 helololaocenenia
  1. miesto v „najdime sa“klaudia
  3. miesto v kategorii small
 • Sme zaevidovaní v  Notárskom centrálnom registri   priatelia – tento rok sa budeme uchádzať o vaše 2 % z dane. Budeme radi ak nám pomôžete

   

   

Október :

 • Kurzy opatrovania bežia
 • 26. 10. 2016 – v spolupráci s Emergency organizujeme kurz 1. pomoci
 • Oslovila nás p. Carmen so žiadosťou o pomoc. Jej 18 ročnému synovi bol diagnostikovaný mozgový nádor. Nicolas ostal ležiaci. Zohnali sme mu fyzioterapeutku sl. Veroniku.
 • V spolupráci so svetom mobility ponúkame občasník
 • Oslovila nás sl. Veronika – stará sa o 93 ročnú mamku, ktorá jej prestáva chodiť. Poskytli sme jej informácie, ako postupovať, dali kontakty a zapožičali chodítko.
 • Začali sme riešiť ďalšiu pomoc. Pani má mamku v Ružinove, majú ju pustiť domov. Asi budeme potrebovať 2 opatrovateľky, ktoré sa o ňu doma postarajú.
 • 26. 10. 2016 prebehol kurz 1. pomoci – Emergency

September:

 • V Oktobri a Novembri máme akciu na kurz opatrovania 150 € . Súčasne pripravujeme viacero prednášok a diskusii. Na tieto sprievodné akcie majú členovia ipb 50% zľavu. Jednotlivé vstupné bude 20€ Začíname 1. Októbra : ZOZNAMTE SA S VALIDACIOU. Od 9,00 v centre.
  Členovia Mostov pomoci a absolventi kurzov nášho OZ vstup zdarma
 • Cez víkend 24. – 25. 9. sme riešili pomoc do Popradu. Tentokrát poradenstvom a poskytnutím kontaktov. Veríme, že sme pomohli 🙂 . Ďalšia spolupráca s dievčencami z IPB – Majka Gemzova to spustila 🙂 mod  15590462_703066576527403_5290962318666775235_n  Danka Zajacová a Lenka Koperniechová s Paľkom. My sme ponúkli Katke absolvovať u nás bezplatne Kurz opatrovania. Príbeh bude v V siedmom nebi na Jojke 18. 12. 2016
 • Trošku inak 🙂 Naďa Doležalová – toto krásne žieňa u nás absolvovalo kurz opatrovania. Momentálne je čerstvá miss sympatia a súčasne 2. metalová miss – BLAHOŽELÁME 🙂 Nadenka 🙂  nada

August:

 • 09. 08.  sme mali stretnutie s p. Zuzkou – čaká ju návrat otca z nemocnice po NMP – ostal ležiaci. Pán má okolo 110 kg. Poradili sme ako ďalej, na čo sa má pripraviť.
  Oslovili sme našich priateľov Bc. Marcela Boora zo Slovcare a Mgr. Tomáša Lendela – Gerion. Obom a aj všetkým naším priaznivcom – v mene p. Zuzky ďakujeme za pomoc
 • Stavila sa u nás p. Marta – zapožičali a nastavili sme jej francúzske barle
 • 10. 08.  2016 od 9,00 do 16,00 hod. Workshop – Zoznámenie sa s validáciou – naučme sa komunikovať s ľuďmi trpiacimi starobnou demenciou
 • Dostali sme krásny pozdrav zo Švédska

  svedsko
  Maya

Júl:

 • pre Nový čas pre ženy – vydanie 04. 07. 16 sme robili rozhovor s Ivanou Adamcovou – téma opatrovateľky adamcova
 • maľovanie je úžasné ako na psychohygienu, tak na zmysluplnú prácu s klientom – bez ohľadu na jeho vek. Momentálne dolaďujeme podrobnosti spoločného projektu s Ateliérom Spektrum.
 • spektrum
 • máme za sebou kontrolu z MPSVaR – dopadla úspešne – 20. 07. 2016 nás čaká akreditačná komisia ohľadom predĺženia akreditácie kurzov opatrovania
 • Máme za sebou ďalšie stretnutie s IPB 🙂 plány sú veľké, no majú hlavu, pätu a hlavne zmysel. Táto spolupráca už teraz napomáha slovenským opatrovateľom a opatrovateľkám nie len v rakúsku 🙂  P1030986
 • bola sa s nami rozlúčiť sl. Maya – už pôsobí vo Švédsku, tak nech sa jej darí 🙂
 • Máme predĺženú akreditáciu na kurzy opatrovania o 2 roky – do 01. 08. 2018

Jún:

 • stále častejšie k nám prichádzajú ľudia z ulice:  dajú si odmerať tlak, pulz, cukor v krvi
 • máme nových záujemcov o kurz opatrovania – dokonca zo Šale
 • oslovili nás opatrovateľky, ktoré sa chcú zoznámiť s validáciou – dolaďujeme termín
 • pribúdajú nám členovia 🙂
 • Maya úspešne ukončila kurz opatrovania a spravila nám krásne prihlášky pre členov OZ
 • Ďakujeme p. Zuzke Kijacovej za krásnu grafiku na Reiki osvedčeniach 🙂
 • Skontaktovala nás p. Larisa – potrebovala opatrovateľku k otcovi – do Bratislavy. Opatrovateľku sme našli, dámy zoznámili – veríme, že si padli do oka 🙂
 • Podarilo sa nám poradiť a duševne vspružiť p.Vierku – ktorá opatruje v Rakúsku. Skontaktovali sme ju s ipb 🙂 a po 4 hodinách odchádzala od nás usmiatá a pokojná 🙂 Vyzerá, že máme novú členku
 • zapožičali sme ďalšie chodítko. Pani Eva býva v poschodovom dome – chodítko používa pravidelne, no nakoľko je odkázaná aj na kyslíkovú bombu, má problém prenášať ho po schodoch. Teraz má dve – jedno naše v byte a jedno svoje na prízemí. Máme spoločnú radosť, že sme jej zväčšili mobilitu.
 •  choditko

Máj :

 • absolvovali sme stretnutie na MPSVaR – predĺženie akreditácie
 • máme domov pre kocúrov – idú do Rakúska 🙂
 • už majú aj mená Broesel a Streuzl  bas
 • uverejnili sme jednodňovú reklamu v Novom čase
 • 6. mája prebehla prednáška na tému – Starostlivosť o imobilného v domácom prostredí
 • Kontaktovali nás opatrovateľky zo Spišskej Starej Vsi – majú záujem dozvedieť sa niečo o Validácii
 • Poradili sme čo s babkou, ktorá sa nechce kúpať – hľadali sme príčiny (veríme, že našli 🙂 )
 • Konzultovali sme s p. Mariannou, ktorá sa stará o babku, ako na opuchnuté nohy
 • kontaktovala nás p. B z Nových Zámkov – chce si u nás spraviť kurz opatrovania. Na ÚP mala nemilú skúsenosť s neochotnou pracovníčkou. Povedala, že napriek tomu, chce absolvovať tento kurz práve u nás a už sa na nás teší
 • 23. mája bolo stretnutie a pokec na tému Reiki a práca s energiou
 •  zdá sa, že čoskoro si o nás budete mať možnosť niečo prečítať aj v Novom Čase pre ženy 🙂
 • Umožnili sme bezplatne absolvovať kompletný kurz opatrovania sl. Majke – napriek svojmu hendikepu (chýba je časť pravej ruky ) , je mimoriadne schopná 🙂
 • pomohli sme umiestniť do rodiny v Rakúsku 2 opatrovateľky
 • spolupráca s Institut fur Personenbetreuung sa úspešne rozbieha 🙂
 • máme v ponuke polohovateľnú posteľ

Apríl :

 • pán … skončil v nemocnici a jeho manželka nelenila a vyhodila mu do lesa jeho 4 obľúbene mačky (napriek tomu, že sama má dve svoje). Našlo sa viacero dobrovoľníkov, ktorí s jeho dcérou mačky hľadajú. Mačky aj otca si po prepustení z nemocnice vezme dcéra k sebe. Sotva sa p. … dozvedel, že už dve sú odchytené, začal rozprávať. Kocúri Murko a Borko sú momentálne u nás v centre – cez víkend idú domov, kde počkajú na svojho domáceho 🙂 ešte dve a rodinka je komplet
 • Boro . muro
 • Snažíme sa pomôcť 5 ročnému chlapčekovi, ktorý zrazu prestal chodiť – kontaktujeme ľudí jak zo slovenska, tak zo zahraničia
 • Nadviazali sme spoluprácu s  ipb – Institut fűr Personenbetreuung z Rakúska.
 • ipb
 • p. Andrea sa na nás obrátila s prosbou o antidekubitové pomôcky pre ležiacu mamku – skontaktovali sme ju s naším spolupracovníkom p. Marcelom – Slovcare, ktorý sa zaoberá antidekubitovým programom
 • nadviazali sme spoluprácu s p. Ajkou – dokážeme ponúknuť ubytovanie pre poslucháčov, či návštevníkov prednášok v Bratislave v cene do 11€ za osobu/noc
 • poskytujeme dočasné útočisko pre mačičku s 2 kocúrikmi – hneď , ako to bude možné, pôjdu domov 🙂
 • duo
 • skontaktovali sme sa s p. riaditeľkou Sveta mobility (www.svetmobility.sk) , tešíme sa na stretnutie a spoluprácu
 • do ulíc Bratislavy vyrazili doručovatelia s 20.000 letákmi – snažíme sa, nech sa o nás vie 🙂
 • Alenka a Sára absolvovali kurz 1. pomoci, ktorý bol z dôvodu ochorenia preložený
 • sarasaraaalenka

Marec :

 • Pani Nora potrebovala pomoc pri opatrovaní s mamkou. Skontaktovali sme ju s p. Olinkou
 • Umožnili sme absolvovať kurz opatrovania p. Alene – stará sa o postihnutého syna a rodičov
 • Pomáhame p. Alene radami, ako čo najekonomickejšie využiť financie na opatrovanie, súčasne sme jej poskytli 70 % zľavu z ceny kurzu a možnosť uhradiť kurz opatrovania na splátky

Február :

 • Našli sme 84 ročnej babke v Bratislave spoločníčku . Veríme, že si padnú do oka  – k obojstrannej spokojnosti.
 • Máme nových záujemcov o kurz opatrovania a o kurz 1.pomoci
 • Pani M. sme skontaktovali s fyzioterapeutom – bude chodiť k jej 94 ročnej babke. Súčasne sme ju nasmerovali – na koho sa má obrátiť pre štátnu podporu.
 • Materiálne sme pomohli p.V – budúcemu opatrovateľovi
 • Ponúkame na zapožičanie pomôcky pre imobilných – prostredníctvom soc. sieti
 • Obrátil sa na nás p. Jozef – suseda bez rodiny majú prepustiť z nemocnice, prišiel sa poradiť, ako mu efektívne pomôcť
 • Kontaktovala nás p.Žofia – príde s dcérou na jednodňový kurz, potrebujú sa postarať o babku
 • Absolvovali sme stretnutie na odbore sociálnych vecí MU Bratislava 1 – ponúkli sme pomoc a dali o sebe vedieť
 • Nadviazali sme spoluprácu s OZ Šanca pre nechcených

Január :

 • Akcia ,, Hráme sa“ 9. 1. 2016 – bolo super. Okrem šachov, dámy a maľovania mandaliek, sme vyskúšali aj novú hru Dixit
 • Nadviazali sme spoluprácu s p. Jankou – ohľadom účtovníctva OZ
 • Oslovila nás p. Alena G. zo Starej Turej – potrebovala zapožičať záchodové kreslo pre svoju mamku. Veríme, že jej spraví službu. (Viacero pomôcok pre imobilných máme uložených a zapožičaných práve v tomto regióne – momentálne 2 chodítka, 1 polohovateľnú posteľ, 1 invalidný vozík a teraz k tomu pribudlo aj wc kreslo )
 • Pomohli sme nájsť prácu 2 našim absolventom
 • p. Marina sa na nás obrátila s prosbou o pomoc – opatruje 94 ročnú babičku. Dohodli sme si stretnutie
 • Ponúkli sme prácu na slovensku 3 opatrovateľkám
 • Spravili sme individuálny kurz validácie 2 opatrovateľkám
 • Pomohli sme p. Magde – dlhodobo bola v Nemecku jej práca zneužívaná
 • p. Peter – tento rok prvý študent cez program Repas
 • ponúkli sme psychologickú a materiálnu pomoc p. A zomiera doma manžel
 • dávame o nás vedieť na úradoch práce
 • máme novú členku Mišku 🙂 vďaka spoluzakladateľke OZ – Táničke

miška

 

 

 

 

Rok    2 0 1 5

Marec :

 • zabezpečili sme 3 dňovú starostlivosť 83 ročnej pani Zuzke – 71 ročný brat, ktorý sa o ňu stará sa musel vzdialiť
 • Darovali sme invalidný vozík p. Zuzane – žije s mačkami v starom dome, chodia sa o ňu starať dve dievčatá. P.Zuzana nemá zaplatenú poisťovňu a má problém s mobilitou – hlavne na dlhšiu trasu

Apríl :

 • boli sme sa rozlúčiť s 90 ročnou pani Zuzkou, ktorú sme priebežne navštevovali a pomáhali rodine s jej opatrovaním
 • Pani Anna, ktorá pracovala v rakúsku, mala úraz a skončila v nemocnici. Rodina, ktorá sa nedokázala dohovoriť v nemeckom jazyku nás oslovila. OZ zabezpečilo cestu a tlmočenie.
 • O 4 dni neskôr pani Anna zomrela. OZ zabezpečilo cestu, tlmočenie v nemocnici, na úradoch a na pohrebnej službe – kde bolo nutné vybaviť aj iný typ rakvy na medzištátny prevoz
 • V spojitosti s úmrtím pani Anny vybavovalo OZ ešte viacero tlmočení cez telefón a e-mail

Máj / Jún :

 • boli sme navštíviť pána Michala, ktorému sme v minulosti poskytli polohovateľnú posteľ a iné opatrovateľské pomôcky. Pán Michal bol po ťažkom pracovnom úraze. V súčasnosti sa cíti veľmi dobre a veľmi sa potešil našej návšteve.
 • Boli sme psychicky podporiť nášho člena – p. Jaroslava, ktorý bol po operácii/výmene bedrového kĺbu
 • Pani Marta – ktorá trpí veľkou nadváhou zo zdravotných dôvodov – nás oslovila, začali sa jej tvoriť dekubity. Dodali sme jej informácie o polohovaní, preväzový materiál a skontaktovali ju s firmou zaoberajúcou sa prevenciou dekubitov.
 • Prostredníctvom našej psychologičky Danky sme boli poskytnúť krízovú intervenciu rodine pani Eriky – rodina bude naďalej spolupracovať s psychologičkou
 • Psychologička Danka bola opätovne kontaktovaná, tentokrát k 12 ročnému dievčatku – dcére pána Jána – ktoré ani netušilo, do akej vážnej situácie sa dostalo

Júl :

 • sme poskytli rýchlokurz opatrovania slečne Veronike, ktorá sa ma niekoľko dní postarať o svoju 83 ročnú tetu
 • Zabezpečili sme odvoz pani Marte na lekárske vyšetrenie
 • opätovne sme zapožičali polohovateľnú posteľ – mamka p. Danky je po výmene druhého bedrového kĺbu a nevie si ju vynachváliť.

August :

 • Slečna Veronika, ktorej sme robili rýchlokurz, má záujem absolvovať kurz opatrovania. Nie je evidovaná pod UP. Je polosirota – umrela jej mamka a s otcom sa nestýka. Brat je v zahraničí. Pomáha dedkovi (dôchodcovi) opatrovať jeho sestru.
 • Bol predložený návrh umožniť slečne Veronike bezplatne absolvovať kurz opatrovania – lektori sa zriekajú honoráru a OZ jej zaplatí kurz 1.pomoci – ktorý je neoddeliteľnou  súčasťou kurzu opatrovania.
 • Tento návrh bol jednohlasne schválený. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania

September :

 • pani M. sa stará so svojou mamou o 97 ročnú ležiacu babku. Poskytli sme jej školenie z opatrovania a materiálnu pomoc – plachty, hygienické pomôcky. U nej doma sme jej prakticky ukázali, ako manipulovať s imobilným človekom
 • Pani Soni zomrel 12 ročný psík – zohnali sme jej 3 ročnú fenku (bola týraná). Teraz sa našli dve šťastné srdiečka. Vždy, keď sa stretneme, prehodíme pár slov a deň je jasnejší.
 • Otvorili sme bezplatné sobotné prednášky na témy opatrovania a zdravého života – témy a termíny sú na našich stránkach.
 • 12. september 2015     9,00 – 12,00  Obchodná 21, BA

           Seminár – komunikácia s človekom trpiacim starobnou demenciou

 • 19. september 2015     9,00 – 12,00  Obchodná 21, BA

           Preležaniny, prevencia, polohovanie imobilného človeka

 • Jednali sme o vytvorení pobočiek v Dunajskej Strede, Rohožníku a Brezne
 • Jednali sme o vytvorení sesterskej spoločnosti – Mosty pomoci v Čechách.
 • Zapožičali sme chodítko p. Marte – mamka sa vrátila z nemocnice, potrebuje oporu pri chôdzi
 • Oslovila nás p.Eva – má 64 ročnú mamku s predčasnou st. demenciou. Pomohli sme jej so sprostredkovaním opatrovateľky

Oktober

 • 2. október 2015   16,00 – 19,00  Obchodná 21, BA

          Beseda s p. Terezou – 11 rokov opatruje v domácnosti (Rakúsko)

 • 2 slečnám sme sprostredkovali kurz 1.pomoci
 • 17. sme boli na dňoch otvorených ateliérov – nazrieť na diela M.Gergiho
 • opustili nás 2 milé tety p.Zuzka a p.Anička – boli sme sa s nimi rozlúčiť
 • ponúkame bezodplatne záchodové kreslo a inko. materiál (dostali sme ho darom)
 • organizujeme ďalšiu besedu s p. Terezou
 • zabezpečili sme psychologické poradenstvo pánovi R. – má mamku so st. demenciou
 • prebehla beseda s p.Terezou – veľmi dobréééé
 • 88 ročnej babičke do Perneku bol dodaný balíček pomôcok – záchodové kreslo, plachty, podložky…
 • sl. Veronika úspešne ukončila kurz opatrovania

November:

 • Noví absolventi kurzu opatrovania
 • 18. sme umožnili absolvovať kurz prvej pomoci 3 záujemcom – mimo kurzu opatrovania
 • Dávame do ponuky ďalšie pomôcky na opatrovanie
 • Poskytujeme poradenstvo pre opatrovateľku, ktorá je vykorisťovaná v Nemecku
 • Zorganizovali sme Workshop na tému: ako správne manipulovať s postihnutým človekom.
 • Sme v stálom jednaní o otvorení pobočky mostov pomoci v Brezne a sesterskej organizácie v Čechách  – s rovnakým názvom, logom a zameraním.
 • 26.11. 2015 prebehol Workshop s Diplomovanou fyzioterapeutkou p.Gerbelovou  a mal úspech – kinetika a manipulácia s postihnutým človekom
 • Kurz opatrovania úspešne ukončili p.Igor a sl.Alenka
 • Nadviazali sme spoluprácu so súkromným sanatóriom Gerion – Záhorská Bystrica
 • Meninové posedenie s lektorkou Henkou
 • Začali vianočné trhy – tak ideme nakuknúť
 • Poskytli sme finančnú podporu sl.Veronike – jej účelom je zamestnať ju ako opatrovateľku
 • Začiatok posledného kurzu opatrovania v tomto roku – 23.November.201

December :

 • Finančná pomoc p. Gabriele – žije s 3 deťmi v krízovom centre
 • Hľadanie možnosti pomoci p. Gabriele – kamarátka p.Gabiky sa nám žial odmlčala
 • Stretnutie v Brezne s p.Horským – ukážka priestorov na pobočku OZ Mosty pomoci
 • 8. 12. 2015  prednáška   NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA
 • Navštívil nás pán (nepredstavil sa) , ktorý s dvoma bratmi opatruje mamku s nadváhou. Mamka sa nedokáže sama postaviť a začali sa jej robiť dekubity. Poradili sme mu s opatrovaním a pomôckami. Čakáme na jeho ďalšiu návštevu. Chce získať čo najviac vedomostí o opatrovaní.
 • Na radu nás navštívila pani L. manžel ma rakovinu a už nevládze chodiť. Ukázali sme jej základnú manipuláciu, má rezervované pomôcky, ktoré mame v centre. Prisľúbili sme je pomoc pri zhoršení jeho stavu – ak sa už nebude o neho môcť postarať sama.
 • Nastavujeme opatrovateľský proces v zariadení Gerion. Sme pozvaní ako poradcovia.

Pridaj komentár