Kurzy / Prednášky a Cenník

Akreditované kurzy opatrovania / cenník je v priečinku ,,akreditované kurzy „

Lektori schválení MPSVaR :

Servátka Jaroslav, MBA / DGKP

Pracuje ako Diplomovaný zdravotnícky pracovník v Rakúsku – PBZ Hainburg /prax od roku 1984 /

praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 1990

(Slovensko, Nemecko,Rakúsko – zariadenia: štátny+súkromný sektor, skúsenosti s opatrovaním v zariadeniach, domácnosti a prácou v ambulancii obvodného lekára)

MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách

PhDr. Mária Kováľová, PhD. MHA. MBA

Pracuje v sociálnych službách  ako manažérka kvality, audítorka, projektová manažérka a hlavne ako garantka mnohých vzdelávacích aktivít pre pracovníkov v sociálnych službách. Je zakladateľkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb za účelom združovania odborných pracovníkov tých zariadení, kde pôsobí ako poradkyňa, alebo ako školiteľka.

Súčasne patrí k zakladateľom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, kde pôsobí ako lektorka. Vzdelávanie, projektová činnosť, účasť v odborných komisiách.

Tvorí národné a medzinárodné projekty.

Pôsobila ako Duchovná správkyňa Evanjelickej diakonie, farárka, charitatívna činnosť.

Henrieta Servátka Ivanová

Zdravotná sestra / prax od roku 1983 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou človeka s psychiatrickou diagnózou

Sestra v Centrum Memory

Mgr. Iveta Ždiľová

V DSS a ZSS pracovala ako zdravotná sestra a opatrovateľka.

Následne 6 rokov ako opatrovateľka v domácnosti a zariadení podporovaného bývania v USA,  Anglicku a Rakúsku.

Má skúsenosť aj ako náborový pracovník pre opatrovateľskú agentúru v Anglicku a vo voľnom čase pôsobí ako dobrovoľník v komunite

Marta Ondrovičová

Diplomovaná všeobecná sestra / prax od roku 1982 / praktické skúsenosti s opatrovateľskou starostlivosťou seniorov od roku 1990 /

pracuje ako staničná sestra – DSS Kaštieľ , Stupava

Mgr. Jozef Minár
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby / prax od roku 1973

Lektori mimo akreditácie :

PhDr. Paulína Nitková, PhD, MBA, Dis

Odborný poradca – čaká na schválenie MPSVaR SR do zaradenia k lektorom

Kurzy Nemeckého jazyka

Zuzana Rovenská
štátnice z nemeckého, anglického a talianskeho jazyka – kurzy nemčiny pre opatrovateľov

/ termíny dohodnúť na č. 0905 278 192 / možnosť výuky cez skype